Stowarzyszenie Oświęcimianie Oświęcimianom w porozumieniu z Stowarzyszeniem Mieszkańców Bierunia oraz Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców ziemi oświęcimskiej do uczestnictwa w organizowanym proteście w formie publicznego zgromadzenia w sprawie:

  • niezwłocznego podjęcia decyzji i działań dotyczących budowy drogi ekspresowej S1,
  • budowy obwodnicy Oświęcimia,
  • budowy kolejnego mostu na rzece Sole,

 

 

Plan organizacyjny zgromadzenia:

Środa, 5 czerwca 2013 r. Oświęcim 

Godz. 14:30
Uczestnicy zgromadzenia przejdą trasą przejścia pasem:

  • I grupa: od ronda Niwa w Oświęcimiu, ul. Śląską do Placu gminnego nad Wisłą w Bieruniu.
  • II grupa: od skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Turystyczną w Bieruniu do Placu gminnego nad Wisłą w Bieruniu.

Godz. 16:00
Manifestacja na placu gminnym w Bieruniu (koło Degolówki) w tym odczytanie petycji.

Godz. 16:50
Konferencja prasowa w Sali restauracji tzw. Degolówki z udziałem parlamentarzystów, władz samorządowych, podpisanie petycji przez organizatorów (Stowarzyszenia) i popierające osoby w tym przez parlamentarzystów i przedstawicieli władz samorządowych.

 

 

ZAWIADOMIENIE

W imieniu Mieszkańców Oświęcimia, Bierunia oraz gmin powiatu oświęcimskiego i bieruńsko-lędzińskiego, wzywamy organy i jednostki administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej, do niezwłocznego podjęcia decyzji i działań dotyczących budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice Kosztowy – Bielsko Biała i stworzenia obwodnicy dla nadmiernego i szkodliwego ruchu tranzytowego.

Droga krajowa nr 44 na odcinku Tychy – Bieruń – Oświęcim z panującym na niej nadmiernym ruchem pojazdów, od wielu lat jest głównym problemem dotykającym mieszkańców Bierunia i pozostałych miejscowości powiatu bieruńsko-lędzińskiego, jak również Oświęcimia.

Oddziaływanie na środowisko i ludzi, przez hałas, zadymienie i emisję szkodliwych związków, wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy. Przede wszystkim zaś, dochodzi do licznych potrąceń pieszych, w tym ze skutkiem śmiertelnym. Statystyki są zatrważające, dość powiedzieć że już w tym roku zginęły tu trzy osoby.

DK 44 jest nagminnie wykorzystywana jest przez kierowców omijających płatny odcinki autostrady A4 oraz drogi w systemie elektronicznych opłat. Kierowane są na nią objazdy, związane z remontami dróg z całego regionu. Doprowadziło to do sytuacji, że przez Oświęcim i Bieruń przejeżdża każdego dnia ponad 20 tysięcy samochodów, z tego prawie 20% to samochody ciężarowe.

Nie przystosowane do takiego natężenia ruchu skrzyżowania – z drogą 934 w kierunku Mysłowic i drogą 931 w kierunku Pszczyny, oraz dodatkowo przejazd kolejowy powodują, że w godzinach szczytu tworzą się gigantyczne korki, paraliżując nie tylko ruch tranzytowy, ale i lokalny w tym normalne funkcjonowanie miejscowości.

W tej sytuacji, powstanie drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” Bielsku Białej – jako alternatywy dla ruchu tranzytowego prowadzonego dotychczas przez Bieruń i Oświęcim, jest dla mieszkańców, jedyną nadzieją na poprawę warunków życia, a także zapewnienia harmonijnego rozwoju gospodarczego.

Wielokrotnie obiecywany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad termin oddania do użytkowania drogi S1 – ostatni wyznaczony na 2013 rok, był dla społeczeństwa Oświęcimia i Bierunia nadzieją funkcjonowania w warunkach niezagrażających życiu i zdrowiu ludzi.

Jednak budowa drogi S1 doznawała przeróżnych i niezrozumiałych utrudnień, skutkujących opóźnieniem wydania kolejnych decyzji i w konsekwencji zaniechaniem prac nad sześcioma analizowanymi wariantami. Wszystkie te warianty odrzucono, ponieważ wzięto pod uwagę zastrzeżenia dotyczące bliskości muzeum w Oświęcimiu, zastrzeżenia górnictwa, uwzględniono też siedliska czapli – ślepowrona.

Nie wzięto natomiast pod uwagę ważnych problemów żyjących tu ludzi, bezpieczeństwa drogowego w tym zagrożenia życia i zdrowia. Nie uwzględniono też potrzeb regionu dotyczących otwarcia komunikacyjnego, w tym dostępu do miejsc pracy a także lotniska w Pyrzowicach. Do prac powrócono w 2012 roku, przedstawiając kolejne cztery warianty przebiegu drogi z harmonogramem tak rozciągniętym w czasie, że termin zakończenia zadania przypada w 2019 roku.

Obserwując te poczynania, mieszkańcy wyrażają swoje niezadowolenie ze sposobu i tempa powstawania tej drogi – prawie dwadzieścia lat na budowę odcinka czterdziesto kilometrowego, to o wiele za dużo. Oczekują przyspieszenia podjęcia niezbędnych decyzji, tym bardziej, że tylko wtedy istnieje możliwość skorzystania z Funduszy Europejskich. Mieszkańcy nie wyobrażają sobie sytuacji, by z powodu opóźnień proceduralnych, została zmarnowana, chyba ostatnia szansa na wybudowanie drogi S1 i rozwiązanie problemów mieszkujących tu ludzi.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek”
Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia
Stowarzyszenie Oświęcimianie Oświęcimianom

Info oswiecimonline

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.