Będzie NOWY lekki samochód dla OSP Wola

Wójt gminy Miedźna Jan Słoninka ogłosił przetarg na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x2 dla OSP Wola. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie tej jednostki...

Lublinek z OSP Wola na sprzedaż

Samochód pożarniczy, specjalistyczny, marki Lublin o następujących danych technicznych: Rok budowy: 2000 Nr rejestracyjny: SPS F400 Nr identyfikacyjny nadwozia SUL352417Y0069252 Kolor nadwozia: czerwony Pojemność/moc silnika: 2417 cm 3 /...

Powiat wspiera gminę Miedźna

Z inicjatywy starosty Barbary Bandoły Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie poparcia gminy Miedźna w działaniach zmierzających do zwolnienia z obowiązku zapłaty odsetek od...

Rozpoczyna się cykl zebrań sołeckich

Rady sołeckie zapraszają mieszkańców na zebrania wiejskie w sołectwach gminy Miedźna. W tym roku zebrania będą połączone z wyborami na Sołtysów oraz członków do Rad...

Urząd Gminy ogłasza konkurs na stanowisko KIEROWNIKA GOPS

WÓJT GMINY MIEDŹNA ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDŹNEJ ZS. W WOLI w pełnym wymiarze czasu...

PoWoli do Celu

Stowarzyszenie Nowa Energia pragnie włączyć się w pomoc w poszukiwaniu sponsorów pełnej pasji Amatorskiej grupy biegowej PoWoli do Celu ,,Pomysł zorganizowania sportowej, amatorskiej grupy biegowej...

Zmiana stawki za odpady komunalne – skąd taki drastyczny wzrost?

Na sesji Rady Gminy w dniu 12 lutego br. Radni po burzliwej dyskusji przyjęli uchwałę w sprawie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

DEWASTACJA WIATY GRILLOWEJ W WOLI

Z czwartku na piątek (14/15 lutego) nieznani sprawcy zdewastowali wiatę grillową przy ul. Międzyrzeckiej w Woli, wybudowaną dla mieszkańców w ubiegłym roku w ramach operacji...

ZAKAZ UŻYTKOWANIA HALI SPORTOWEJ DLA ZAPAŚNIKÓW W WOLI

Szanowni Państwo Informuję, że od dnia 18 luty 2019 r. wprowadzam całkowity zakaz użytkowania Hali sportowej dla zapaśników w Woli. Zakaz użytkowania ww. obiektu obowiązywał...

V Sesja Rady gminy Miedźna – skrót [ video]

Skrót z obrad V Sesji Rady Gminy Miedźna, która odbyła się w dniu 12 lutego 2019 r.. Tematem obrad sesji było: „Wystąpienie Starosty Pszczyńskiej, Pani...