Wójt Gminy Miedźna informuje, że po weryfikacji w dniu 5 marca 2013r. listy z podpisami 3 696 osób popierających apel w sprawie zdecydowanego sprzeciwu odnośnie wyboru i realizacji wariantu „A” w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej wraz uchwałą XXIX/219/2013 Rady Gminy Miedźna w sprawie sprzeciwu dotyczącego planowanego, wariantowego przebiegu drogi ekspresowej S1 w wariancie A – przekazane zostały do: Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasza Tomczykiewicza, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, Marszałka Województwa Śląskiego Mirosława Sekuły, Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera, Posła na Sejm RP Mirosławy Nykiel, Posła na Sejm RP Sławomira Kowalskiego, KV projekty Inżynieryjne i Architektoniczne.

 

Raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim organizacjom społecznym i stowarzyszeniom, przedsiębiorcom, radnym, sołtysom, dyrektorom szkół, przedszkoli i jednostek organizacyjnych oraz pracownikom urzędu gminy za wielką życzliwość i pomoc w zbieraniu podpisów na listach osób popierających sprzeciw dla wyboru i realizacji wariantu „A”.

 

Dodatkowo informuję, iż szczegółowe informacje na temat apelu zostaną przekazane w dniu dzisiejszym tj. 5 marca 2013r. w wiadomościach TVS Katowice o godz. 20.00

źródło UG Miedźna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.