Rada Gminy i Powiatu

Wójt Gminy Miedźna

mgr inż. Bogdan Taranowski

ul. Wiejska 131,  43-227 Miedźna

pok. nr 6

tel.: (32) 211-61-96

 e-mail:   wojt@miedzna.pl

przyjmowanie mieszkańców:    w każdą środę od godz. 900 do godz. 1100

Skład Rady  

Przewodniczący:

mgr inż. Stanisław Karbowy

adres: ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

telefon.: (32) 211 62 16 lub 211 61 96 w. 23

dyżur w biurze Rady Gminy:

poniedziałek od godz. 1430 do godz.1600


Wiceprzewodnicząca:

Zofia Białoń

Wiceprzewodniczący:

Stanisław Lubański


Radni:                                                                 

mgr Małgorzata Antos

mgr inż. Marian Brandys

Marek Gruszka

Franciszek Klenczar

mgr Edyta Miszczak-Kowalska

Irena Kóska

mgr inż. Marek Mucha

mgr Danuta Przybylska-Mika

Andrzej Nelec

Urszula Pękała

Piotr Sikora

mgr inż. Mariusz Wojtala