Sołectwo Wola I

Sołtys sołectwa  Wola I – Janusz Starzec tel.  519 347 296

Wykaz członków Rady Sołeckiej Wola I

 

 

Wykaz członków Rady Sołeckiej Wola I

NELEC Andrzej

 

BANAŚ Łukasz

 

UBIK Andrzej

 

SOCHA Teresa

 

BALCAREK Grażyna

 

SMAZA Wiesław

 

STAŃCZYK Andrzej

 

GRUSZKA Marek

 

DOKTOR Roman

 

SKĘCZEK Stanisław

 

KOŁODZIEJ Andrzej