Sołectwo Miedźna

S O Ł E C T W O   M I E D Ź N A

 

sołtys: Jan Cofała

tel: 519 347 298

 

 

Wykaz członków Rady Sołeckiej w Miedźnej:

Lp Nazwisko imię

 

1

 

 

ANTECKA  Anna

 

2

 

 

CHROMIK Henryk

 

 

3

 

 

MAŚKA  Teofil

 

4

 

 

WASZTYL  Antoni

 

5

 

 

CHROSTEK  Alojzy

 

6

 

 

MIKA  Stanisław

 

 

7

 

 

DANEK  Józef

 

8

 

 

PAINTA  Andrzej

 

9

 

 

BOTOR  Bartłomiej

 

10

 

 

ŻUPA  Antoni

 

11

 

 

NYCZ  Tomasz

 

12

 

 

GRUSZKA  Antoni

 

13

 

 

KAPICA  Halina

 

14

 

  

WALOSZEK  Tomasz

 

15

 

 

SZROMCZYK  Małgorzata

 

Wykaz członków Komisji Rewizyjnej sołectwa Miedźna:

Lp Nazwisko i imię

 

1

 

 

LUBAŃSKA  Genowefa

 

2

 

 

LUBAŃSKI  Stanisław

 

3

 

 

MAŚLANKA  Kazimierz