„Historia o tym, jak to Wójt na WI działki od lat przejmował…”

 

Od kilkunastu dobrych lat na zebraniach naszego sołectwa (wcześniej zebraniach osiedlowych) słyszymy, że tego lub tamtego nie możemy zrobić, bo nie jest to grunt gminny lub, że Wójt musi sprawdzić, czyja jest dana działka i czy można na niej wykonać jakąś inwestycję. Będąc członkiem Rady Sołectwa WI postanowiłem wreszcie sam ustalić kiedy i jakie działki przejął Wójt i które
są własnością  Gminy Miedźna, abyśmy mogli bez problemu planować konkretne inwestycje.

Mając na uwadze te wieloletnie problemy co można, czego nie można i dlaczego nie można zrobić
na Osiedlu W1 w sierpniu 2016 r. zwróciłem się z prośbą do Wójta Taranowskiego o podanie numerów ewidencyjnych działek usytuowanych na terenie Gminy Miedźna w obrębie jednostki pomocniczej Sołectwa Wola I, których Gmina Miedźna jest właścicielem. Równocześnie poprosiłem o skany aktów notarialnych w tym zakresie.

Po kilkumiesięcznej walce o te informacje udzielono mi pobieżnej informacji  jedynie w zakresie numerów działek. Za to cały czas unikano przekazania stosownych aktów notarialnych. Moje istne przepychanki i po udowodnieniu Wójtowi Taranowskiemu, że nieudzielenie odpowiedzi na wniosek
o informację publiczną musi przybrać formę „decyzji” wraz z pełnymi jej obwarowaniami, Wójt skorygował swoje wadliwe postępowanie. Myślę, że dzięki temu Wójt dostał szkołę na przyszłość,
że unikanie przez niego ujawnienia prawdy przy determinacji drugiej strony to próżny trud. Ponieważ jednak w sprawie skanów nadal utrudniał mi poznanie faktów sprawa wylądowała w (SKO) Samorządowym Kolegium Odwoławczym, które… przyznało mi rację. Dlatego Wójt rad nie rad
choć  długo się przed tym bronił, akty notarialne musiał mi przekazać.

Z wywalczonych odpowiedzi wynika, że Gmina Miedźna na terenie Sołectwa WI jest właścicielem działek oznaczonych następującymi numerami :

1501/36; 1502/36; 1504/36; 1542/63; 1544/63; 1545/63; 1569/62; 1575/62; 1581/58; 1586/58; 1390/33; 1409/33; 1406/33; 1408/33; 1416/33; 1415/33; 1410/33; 1407/33; 1762/62; 728/36; 863/71; 1548/62; 1623/62; 1560/62; 1566/62; 1580/62; 1578/62; 1597/58; 1957/58; 1961/58; 1958/58; 1959/58; 1963/58; 1960/58; 1226/63; 946/45; 948/45; 1592/58; 950/68; 940/60; 918/63; 1962/58; 1964/58.

Akty notarialne:

Rep. A. Nr 6375/96, z dn. 06.11.1996 r.,

Rep. A. Nr 1727/98, z dn. 25.11.1998 r.,

Rep. A. Nr 6994/2016, z dn. 07.11.2016.

 

Przy okazji aktów notarialnych zweryfikowały się poczynania i zaangażowanie Wójta w przejmowanie tych działek. Jak widać sporo stało mu na przeszkodzie. Fakty mają się tak, że w naszym sołectwie były one przejęte:

– po raz pierwszy w 1996 r.,

– po raz drugi w 1998 r.,

– po raz ostatni w 2016 r. (stan mojej wiedzy na dzień 06.02.2017 r.)

 

Po ujrzeniu na własne oczy, że aż 18 lat dzieliło Wójta między drugim a trzecim aktem, czyli faktycznym pozyskaniem działek zrozumiałem, dlaczego Pan Taranowski za wszelką cenę nie chciał dopuścić do tego, aby to ujrzało światło dzienne.   

Oceńcie Państwo sami wydajność i efektywność Wójta, jego zdolność do prawdomówności
i otwartości aby mówić ludziom prawdę. Oceńcie czy wystarczająco satysfakcjonujące dla Was
są składane obietnice przedwyborcze i te na zebraniach osiedlowych czy sołeckich. Dla mnie
i naszego Stowarzyszenia NOWA ENERGIA ta sytuacja jest chora a wręcz karygodna, tym bardziej
że w ostatnim czasie na terenie naszego sołectwa spółka górnicza wystawiła na sprzedaż kilkanaście działek.

 

 

Łukasz Banaś

Aktualizacja 8.10.2016

Na osiedlu Wola I pojawiły się tablice informacyjne o sprzedaży gruntów których właścicielem jest Kompania Węglowa S.A. Sprawą tą są zbulwersowani mieszkańcy osiedla którzy poinformowali nasz portal o zaistniałej sytuacji. To jest niedopuszczalne i skandal aby ktoś mógł kupić tereny które aktualnie służą wszystkim mieszkańcom, jak można pozbawiać nas miejsc parkingowych, miejsc zabaw dla dzieci czy tez kawałka skweru- mówi rozgoryczona jedna z mieszkanek osiedla, jednocześnie pytając – gdzie są władze gminne i dlaczego nie przejmują tych terenów?

Z informacji uzyskanych od właściciela terenu, na sprzedaż została wystawiona pierwsza transza nieruchomości które mają uregulowany status prawny, nie wszystkie też działki na sprzedaż zostały oznaczone tablicami, terenów jest znacznie więcej. Oferta została skierowana do publicznej sprzedaży gdyż gmina Miedźna nie wystąpiła do Kompani Węglowej o przejecie tych terenów.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.