Ulgi i zwolnienia dla przedsiębiorców__

2

Aktualizacja- zgodnie z najnowszym zarządzeniem wójta gminy Miedźna Jana Słoninki pojawiła się możliwość odstąpienia od pobierania czynszów od najemców lokali gminnych.

Pomoc dla przedsiębiorców w zakresie odstąpienia od pobrania opłat z tytułu najmu gminnych lokali użytkowych, których działalność ucierpiała na skutek ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z lokali użytkowych wynajmowanych od Gminy Miedźna, a ich działalność została wstrzymana lub znacząco ograniczona z powodu epidemii mogą składać wnioski o udzielenie ulgi w formie odstąpienia od pobrania opłat z tytułu najmu gminnych lokali użytkowych.

Warunkiem uzyskania ulgi jest udokumentowanie przez wnioskodawcę faktu wstrzymania lub znaczącego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu użytkowym. Ulgi udzielane będą w ramach pomocy de minimis. W związku z tym, należy złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie na wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek wraz  z kompletem dokumentów należy przesłać w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą Epuap lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna
Wszelkich informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska , tel.: 32 211 61 96, 32 211 61 60 wew. 43 lub 519 347 288, 519 347 289.

 

Ulgi z Tytułu Należności Cywilnoprawnych dla Przedsiębiorców z terenu Gminy Miedźna w związku z koronawirusem

W związku z szerzącą się epidemią koronawirusa podejmujemy działania mające na celu pomoc przedsiębiorcom działającym na terenie Gminy Miedźna.

Naszym celem jest ograniczenie uciążliwości wynikających z obecnej sytuacji, w jakiej znalazły się podmioty gospodarcze.

Przedsiębiorca, który z powodu epidemii koronawirusa ma problemy, by zapłacić czynsz za lokal użytkowy, dzierżawę gruntu, użytkowanie wieczyste lub inne należności stanowiące dochód budżetu gminy  może ubiegać się o:

 • odroczenie terminu płatności na okres do 6 miesięcy,
 • rozłożenie płatności na raty (na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy).

Przedsiębiorco,  jeśli chcesz skorzystać z ulgi, złóż odpowiedni wniosek w tej sprawie oraz dołącz do wniosku oświadczenie o sytuacji majątkowej.

We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Dokument do pobrania:

 1. wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności należności cywilnoprawnych lub rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. W związku z tym, należy złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej. Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, nie będzie możliwości udzielenia ulgi.

Dokumenty do pobrania:

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 2. oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy,
 3. oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą Epuap, złożyć w skrzynce dostępnej w naszym urzędzie lub wysłać pocztą.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i po wykazaniu, że ograniczenia wprowadzone na terenie kraju w związku z koronawirusem, zagrażają dalszej działalności firmy.

Ze względu na sytuację, w jakiej znaleźli się wszyscy podatnicy, mogą pojawić się rozwiązania systemowe (rządowe) w zakresie odroczenia płatności podatków ze strony samego ustawodawcy.

W razie dodatkowych pytań prosimy uprzejmie o kontakt:

 • Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  tel.: 32 211 61 96 wew. 43 lub 519347288, 519347289  (w zakresie czynszu za lokal użytkowy)                                                      
 • Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości tel.: 32 211 61 96 wew. 20 i 22 lub 519347285 (w zakresie dzierżaw, wieczystego użytkowania)

Ulgi z tytułu podatków dla Przedsiębiorców z terenu Gminy Miedźna w związku z koronawirusem.

W związku z szerzącą się epidemią koronawirusa podejmujemy działania mające na celu pomoc przedsiębiorcom działającym na terenie Gminy Miedźna.

Naszym celem jest ograniczenie uciążliwości wynikających z obecnej sytuacji, w jakiej znalazły się podmioty gospodarcze.

Przedsiębiorca, który z powodu epidemii koronawirusa ma problemy, by zapłacić podatek od nieruchomości lub podatek od środków transportowych, może ubiegać się o:

 • odroczenie terminu płatności,
 • rozłożenie płatności na raty.

Przedsiębiorco,  jeśli chcesz skorzystać z ulgi, złóż odpowiedni wniosek w tej sprawie oraz dołącz do wniosku sprawozdanie finansowe za 2018r.,  lub 2019r., (np. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych, lub inne dokumenty potwierdzające  sytuację finansową).

We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie podatku.

Dokumenty do pobrania:

 1. wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami
 2. wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zapłaty podatku na raty

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. W związku z tym, należy złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej. Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, nie będzie możliwości udzielenia ulgi.

Dokumenty do pobrania:

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 2. oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy .

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą Epuap, a także złożyć w skrzynce dostępnej w naszym urzędzie lub wysłać pocztą.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i po wykazaniu, że ograniczenia wprowadzone na terenie kraju w związku z koronawirusem, zagrażają dalszej działalności firmy.

Ze względu na sytuację, w jakiej znaleźli się wszyscy podatnicy, mogą pojawić się rozwiązania systemowe (rządowe) w zakresie odroczenia płatności podatków ze strony samego ustawodawcy.

W razie dodatkowych pytań, Referat Podatków i Opłat pozostaje do dyspozycji pod numerami telefonów: 32 211 62 18 lub 519347283

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.