ULGI I ZWOLNIENIA Z TYTUŁU PODATKÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU GMINY MIEDŹNA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM.

1
Przypominamy przedsiębiorcom, iż w dniu 26 maja 2020r. Rada Gminy mając na względzie wyjątkową sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa, która ze względu na wprowadzone obostrzenia sanitarne sprawiła, iż wielu przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej, uchwałą nr XXI/170/2020 wprowadziła zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zwolnienie przysługuje za okres kwiecień i maj 2020r. i dotyczy gruntów, budynków i budowli związanych wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których dotyczył zakaz prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy spełniający warunki zawarte w przedmiotowej uchwale mogą składać wymagane dokumenty do 31 grudnia 2020r.

Ponadto Przedsiębiorcy, których sytuacja z powodu pandemii pogorszyła się mogą na podstawie art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa indywidualnie wystąpić z wnioskiem w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej oraz umorzenie zaległości podatkowej. We wniosku  muszą wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie podatku oraz dołączyć wymagane dokumenty.

Aktualnie przedsiębiorcy mają do wyboru wnioskując o ulgę w postaci odroczenia lub rozłożenia na raty podatków przyporządkować pomoc jako:

  •  pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w ramach zatwierdzonego Programu SA.56922 (Wsparcie, w postaci rozłożenia bądź odroczenia, może być udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego). Pomoc udzielana w tej formie może być stosowana wyłącznie do 31 grudnia 2020r. – nie może wykraczać poza 2020r.;
  • pomoc de minimis na dotychczasowych zasadach.

Wnioskując natomiast o ulgę w postaci umorzenia zaległości podatkowej należy wskazać, że chodzi o pomoc de minimis .

W związku z powyższym prosimy o rozważenie, który rodzaj pomocy publicznej będzie bardziej odpowiedni i adekwatny do sytuacji w jakiej znalazła się firma.

Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie, po złożeniu wniosku.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów, można przesłać w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna lub złożyć w skrzynce podawczej przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Miedźna.

Wszelkich informacji udziela Referat Podatków i Opłat, tel.: 32 211 62 18 lub 519347283

źródło Urząd Gminy Miedźna

1 KOMENTARZ

  1. Jakiś jaj to sa cy co? Byłem osobiście po zwolnienie to jest jakiś dramat nikogo tu sie nie zwalnia z koncesji podatku od gruntów czy czynszów na oświadczenie, tona papierów pomoc deminus, dajcie spokój Panie Wójcie z tymi bredniami o zwalnianiu w dzienniku czy telewizji. Jak to sie skończy zawijam kiece i przenoszę (rejestracje) firmę na Tychy dziękuje do widzenia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.