VII EDYCJA KONKURSU PŁYWACKIEGO

     „Bijemy rekord na basenie w Woli”

 Regulamin konkursu

1.Cel konkursu:

– przepłynięcie najdłuższego dystansu na basenie w Woli,

– propagowanie zdrowego trybu życia,

– popularyzacja pływania jako formy rozwoju i doskonalenia sprawności fizycznej,

– podniesienie poziomu rozwoju funkcjonalnego organizmu.

2. Organizator konkursu:

– Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli

4. Miejsce konkursu:

– Kryta Pływalnia w Woli

3. Czas trwania konkursu:

01.01.2013 r. – 30.04.2013 r.

4. Zasady uczestnictwa:

– konkurs odbywa się w czasie godzin ogólnodostępnych na krytej pływalni w Woli,

– w konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby umiejące pływać, bez względu na wiek, które zakupią każdorazowo bilet wejściowy w kasie pływalni,

– konkurs przeznaczony jest dla osób pływających – przede wszystkim amatorów,

– chęć wzięcia udziału w konkursie należy zgłosić ratownikowi,

– po przepłynięciu określonego dystansu należy jego długość podać ratownikowi,

– ratownik zapisuje dane osoby oraz pokonany dystans,

– lista uczestników konkursu oraz ilość przepłyniętych kilometrów będą wywieszane w widocznym miejscu na basenie oraz na stronie www.basen.miedzna.pl

– przez cały czas trwania konkursu sumuje się przepłynięty dystans każdego uczestnika,

– osoby biorące udział w konkursie mogą pływać kilka razy dziennie,

– dystans można pokonywać dowolnym stylem (również z deską pływacką, w płetwach),

– osoba pływająca powinna przy nawrocie dotykać ściany basenu,

– pływacy z sekcji pływackiej nie mogą przepłyniętych dystansów w czasie treningu zaliczać do konkursu,

– każdy pływak uczestniczący w konkursie sam liczy sobie przepłynięty dystans, wychodząc zgłasza ilość przepłyniętych metrów ratownikowi.

 

 

 

Prawidłowy przebieg Konkursu „Bijemy rekord na basenie w Woli”

        zależy od uczciwości wszystkich uczestników

PO PROSTU

 RUCH – ZABAWA – ZDROWIE

5. Nagrody dla uczestników konkursu:

– puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe, bezpłatne karnety wstępu na basen,

uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w maju 2013r. na zawodach pływackich.

6. Postanowienia końcowe:

uczestników konkursu przebywających na basenie obowiązuje regulamin Krytej Pływalni w Woli,

– w konkursie mogą brać udział tylko osoby z dobrym stanem zdrowia,

– GOSiR nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki niezależne od organizatora,

– organizatorowi przysługuje prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do ewentualnych zmian,

– zapytania i wątpliwości proszę kierować drogą e-mail: basen@miedzna.pl

7. Dotychczasowe rekordy:

 

TERMIN „BICIA” REKORDU

IMIĘ I NAZWISKO

DYSTANS w metrach

01.11. 2007 – 29.02.2008

Bogusława Murańska

144 400 m

01.05.2008 – 31.08. 2008

Bogusława Murańska

276 250 m

01.01.– 30.04. 2009

Łukasz Jarnot

152 000 m

01.01.– 30.04. 2010

Karolina Klimas

173 500 m

01.01.– 30.04. 2011

Marek Gorecki

287 050 m

01.01.– 30.04.2012

Aleksandra Pałka

306 300 m

 

ZAPRASZAMY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.