Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników turystyki rowerowej do uczestnictwa w VIII Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym pod patronatem Wójta Gminy Miedźna, który odbędzie się 6 września 2014r., start o godz. 9.15 z parkingu przy krytej pływalni w Woli.

Zgłoszenia przyjmowane będą wraz z wpisowym w wysokości 15 zł w kasie krytej pływalni w Woli od 25 sierpnia do 5 września 2014r. w godzinach: poniedziałek – piątek 7.00 – 22.00, sobota – niedziela 9.00 – 22.00.

Dla osób, które zgłoszą swój udział w dniu rajdu w godzinach 8.00 – 8.45 wpisowe wynosi 30 zł.

W przypadku przekroczenia planowanej liczby uczestników w rajdzie organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej.

REGULAMIN RAJDU OBJĘTEGO PATRONATEM WÓJTA GMINY MIEDŹNA

I. Cel imprezy:

 • rozwijanie aktywności ruchowej wśród mieszkańców Gminy Miedźna,
 • propagowanie turystyki rowerowej,
 • integracja społeczności lokalnej.

II. Organizator:

 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, 43 – 225 Wola ul. Pszczyńska 9

Współorganizator:

 • Szkoła Podstawowa nr1 im Bronisława Malinowskiego w Woli 43-225 Wola, ul. Górnicza 47
 • Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Woli, 43–225 Wola, ul. Pszczyńska 7

III. Komitet organizacyjny w składzie:

Ireneusz Mietliński, Grażyna Matyszkiewicz, Tomasz Granatyr.

IV. Miejsce i termin:

 • drogi i ścieżki rowerowe w Gminie Miedźna i Gminie Bojszowy,
 • termin 06 września 2014r. (sobota).

V. Zabezpieczenie trasy:

1. Trasę VIII Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego zabezpiecza organizator przy pomocy komitetu organizacyjnego, wolontariuszy, policji, ochotniczej straży pożarnej.

2. Organizatorzy i osoby zabezpieczające przebieg trasy są oznaczone  koszulkami w odmiennym kolorze z dużym napisem na plecach: ORGANIZATOR, SERWIS RAJDU.

VI. Zasady uczestnictwa:

1. W VIII Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni  posiadający sprawny rower.

2. Każdy uczestnik VIII Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego musi posiadać kartę rowerową lub inny dokument, upoważniający do kierowania rowerem na drogach publicznych.

3. Dzieci nie posiadające karty rowerowej mogą brać udział w VIII Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym jedynie pod opieką rodziców lub wyjątkowo innych osób pełnoletnich ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.

4. Wszystkich uczestników VIII Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego obowiązuje przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego oraz poleceń organizatorów, wyróżniających się koszulkami rajdowymi w odmiennym kolorze   z napisem ORGANIZATOR i SERWIS RAJDU.

Ponadto służbami porządkowymi są strażacy OSP z Gminy Miedźna.

5. Uczestnicy VIII Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego będą pokonywać trasę w zwartej kolumnie.

6. Na całej trasie, półmetku a także w czasie zakończenia Rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia i pomoc wszystkim innym współuczestnikom.

7. Trasę należy pokonywać w zwartej grupie; uczestnikom nie wolno wyprzedzać pojazdu pilotującego i nie powinni zostawać w tyle za pojazdem zamykającym rajd.

8. Obowiązkiem każdego uczestnika jest pokonanie całej trasy Rajdu w otrzymanej od organizatora koszulce.

9. Średnia prędkość pokonywania trasy – około 10 km/h.

VII. Świadczenia organizatorów:

1. Każdy uczestnik VIII Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg trasy – włącznie z zatrzymaniem ruchu drogowego na wybranych odcinkach na czas przejazdu Rajdu oraz obecność lekarza.

3. Organizator zapewnia pomoc przy pokonywaniu przeszkód terenowych oraz tempo jazdy dostosowane do możliwości każdego uczestnika.

4. W momencie zapisu każdy uczestnik otrzyma koszulkę i kupon startowo-konkursowy.

5. Na “przystanku” każdy uczestnik otrzyma od organizatorów napój, a na mecie gorący posiłek .

6. Organizator zapewnia pomoc serwisu rowerowego, w wypadku awarii roweru uczestnik rajdu pokrywa koszty części zamiennych a serwis wykonuje usługę bezpłatnie.

VIII. Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia przyjmowane są wraz z wpisowym w wysokości 15 zł. w kasie krytej pływalni w Woli od 25 sierpnia do 05 września 2014r. w godzinach: poniedziałek – piątek 700 – 2200, sobota – niedziela 900 – 2200.

2. Dla osób, które zgłoszą swój udział w dniu rajdu w godzinach 800 – 845 wpisowe wynosi 30 zł.

W przypadku przekroczenia planowanej liczby uczestników w rajdzie organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej.  

3. Wpisując się na listę uczestnik podaje swój nr PESEL i własnoręcznym  podpisem potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez organizatorów rajdu w zakresie koniecznym do obsługi Rajdu.

4. Osoby biorące udział w Rajdzie bez zgłoszeniai koszulki, nie są uczestnikamiRajdu.

IX. Przewidywany harmonogram VIII Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego:

1.  915– start

2. 915 – 1101–   przejazd I odcinka trasy długości 17,7 km: Kryta Pływalnia     w Woli – Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu.

3. 1101 – 1146–  przystanek w Szkole Podstawowej w Świerczyńcu.

a/ rozdanie napojów i batonów regeneracyjnych wśród uczestników rajdu,

b/ przekazanie przez ORGANIZATORA przy pomocy nagłośnienia zewnętrznego informacji o dalszym przebiegu rajdu,

4. 1146 – 1320– przejazd II odcinka trasy długości 15,8 km: Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu – stadion piłkarski LKS „Sokół” Wola.

5. 1330– spotkanie uczestników rajdu na mecie – trybuny na stadionie piłkarskim LKS „Sokół” Wola.

a/ gorący poczęstunek,

b/ konkursy z nagrodami.

6. około godziny 1530– zakończenie rajdu

X. Udział w konkursach:

1. W konkursach z nagrodami na mecie mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy przestrzegali na trasie postanowień niniejszego regulaminu. W szczególności pozbawione tego prawa będą osoby, które na trasie wyprzedzały wóz prowadzący, powodowały zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników, zaśmiecały trasę rajdu i otoczenie.

2. Na mecie rozstrzygnięte będą konkursy z nagrodami na podstawie numerów pesel:

 • na najmłodszego uczestnika jadącego samodzielnie (wśród  5  najmłodszych osób na podstawie dokumentów potwierdzających datę urodzenia),
 • na najstarszego uczestnika imprezy (wśród 5 najstarszych osób na podstawie dokumentów potwierdzających datę urodzenia).

3. Na mecie wśród uczestników odbędzie się konkurs z nagrodami .

4. W konkursie z nagrodami mogą brać jedynie udział osoby obecne na zakończeniu imprezy.

5. Uczestnik Rajdu może brać udział w konkursie z nagrodami tylko jeden raz.

6. W konkursie o nagrody główne biorą udział ponownie wszyscy obecni uczestnicy Rajdu.

mapa rajd

plakat rajd

4 KOMENTARZE

 1. niech lepiej PAN WÓJT ZAJMIE SIĘ DROGAMI W GMINIE, BO DZIURA NA DZIURZE. jak się jedzie samochodem obok tego budynku na przemysłowej, to na środku jest taka wielka dziura i NIKT Z TYM NIC NIE ROBI, DRUGI RAZ OCIEPLAJĄ TEN BUDYNEK, ALE DZIURY JAK BYŁY TAK SĄ. mamy asfaltownię, z której śmierdzi na całe osiedle, ale dziur jakoś nie można zakleić. NA CO CZEKA PAN WÓJT, AŻ KTOŚ W KOŃCU KOŁO TAM STRACI?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.