Wszystko o kwarantannie

0

W związku z zapytaniami o osoby przebywające na kwarantannie, informujemy że przypadki jej nieprzestrzegania należy każdorazowo zgłaszać Policji (tel. 997 lub 112) lub Sanepidu (tel. 512 370 717 lub 517 497 829).
Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo.
Za niestosowanie się do kwarantanny grozi kara do 5000zł.

Ulotka-dot.-obowiązkowej-kwarantannay-od-15.03

Info: Ministerstwo Zdrowia/ Państwowa Inspekcja Sanitarna