Rady sołeckie zapraszają mieszkańców na zebrania wiejskie w sołectwach gminy Miedźna.

Tematem zebrań będzie: Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Miedźna w sprawie zasad ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Miedźna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.    

Planuje się wprowadzić następujące  ograniczenia

Ilość koncesji na sprzedaż piwa 60 w tym 40 przeznaczonych dla spożywania alkoholu w miejscu sprzedażny

Ilość koncesji na sprzedaż alkoholu 4,5-18% – 60 w tym 40 przeznaczonych dla spożywania alkoholu w miejscu sprzedażny

Ilość koncesji na sprzedaż alkoholu pow. 18%-  60 w tym 40 przeznaczonych dla spożywania alkoholu w miejscu sprzedażny

Projekt uchwały

Terminy zebrań w poszczególnych sołectwach:  

  • Grzawa    12.06.2018r. godz. 17.45  Dom Socjalny w Grzawie
  • Frydek     13.06.2018r. godz.18.00  Dom Socjalny we Frydku
  • Góra         14.06.2018r. godz.18.00  Dom Socjalny w Górze
  • Gilowice  15.06.2018r.godz.18.00 Salka przy OSP Gilowice
  • Miedźna  18.06.2018r.godz. 17.00 Urząd Gminy w Miedźnej
  • Wola        19.06.2018r.godz.18.00 Dom Kultury w Woli
  • Wola II   20.06.2018r.godz. 17.00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli
  • Wola I     21.06.2018r. godz.17.00 Centrum Kultury w Woli

6 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.