Rada Gminy i Powiatu

Wójt Gminy Miedźna

mgr Jan Słoninka 

ul. Wiejska 131,  43-227 Miedźna

pok. nr 6

tel.: (32) 211-61-96

 e-mail:   wojt@miedzna.pl

przyjmowanie mieszkańców:    w każdy poniedziałek od godz. 1500 do godz. 1700

Skład Rady

Przewodniczący:

Andrzej Kempny

adres: ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

telefon.: (32) 211 62 16 lub 211 61 96 w. 23

dyżur w biurze Rady Gminy:

poniedziałek od godz. 16 do godz. 17

 

Wiceprzewodniczący:

Adam Wojtala

Wiceprzewodniczący:

Tomasz Nycz

 

Radni:                                                                 

Łukasz Banaś

Zofia Białoń

Piotr Biszkant

Marek Gruszka

Mateusz Moczulski

Jan Nowak

Andrzej Painta

Michał Przewoźnik

Henryk Rozmus

Janusz Starzec

Józefa Waliczek

Mariusz Wojtala