Sołectwo Góra

S O Ł E C T W O   G Ó R A

sołtys Marcin  Orłoś

tel:  519 347 299

sołtysówka: (32) 211 71 44

 

                                             

Wykaz członków Rady Sołeckiej Góra: 

Lp Nazwisko imię

 

1

 

 

LIBERA  Marian

 

2

 

 

KUBULUS  Wanda

 

 

3

 

 

LIGĘZA  Kazimierz

 

4

 

 

DZIEDZIC  Gabriela

 

5

 

 

CZERNIK  Teresa

 

6

 

 

ŻEMŁA  Zofia

 

 

7

 

 

PIÓRKO  Andrzej

 

8

 

 

MALCHER  Jerzy

 

9

 

 

NIESYTO  Marek

 

10

 

 

WOJCIECH  Tomasz

 

11

 

 

PŁONKA  Jerzy

 

12

 

 

KOSMA  Klara

 

13

 

 

WOJCIECH  Henryk

 

14

 

 

SKARBOŃ  Ernest

 

15

 

 

HADAŚ  Stanisław

 

Wykaz członków Komisji Rewizyjnej w Górze:

Lp Nazwisko i imię

 

1

 

 

BIAŁOŃ  Zofia

 

2

 

 

MISZCZAK-KOWALSKA  Edyta

 

3

 

 

SUCHODOLSKI  Stefan