TELEFONY

Komisariat Policji w Miedźnej z/s w Woli
ul. Lipowa 8
43-225 Wola
tel. 47 855 26 12

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli
ul.Wałowa 10
43-225 Wola
tel. 32 211 84 33, 663 568 076

Urząd Gminy Miedźna

Sekretariat  519- 347-281

Podatki 519-347-283

Księgowość 519-347-282

Dowody osobiste, USC  519-347-284

Architektura  519-347-285

Inwestycje, Drogi  519-347-286

Ochrona Środowiska 519-347-288

Odpady komunalne 519-347-289

Urząd Pocztowy Wola

43-225 Wola
ul. Krótka 3
tel. 32 2118050

czynny: pn., pt. 8.30-17.30, wt.-czw. 8.30-15.30

MEDYK sp. z o.o.
Adres: Wola, ul. Lipowa 10,
tel. 211-95-55, 211-80-32
Poradnia w Woli. tel. 211-95-55

Dam-Dent Centrum Stomatologii

Adres Gabinetu:
43-225 Wola
Osiedle Pod Sosnami 36
Dane kontaktowe:
tel. +48 32 211-90-37
e-mail: kontakt@damdent.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli
ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola
tel/fax: 2118251, 4491336
gops@gops.miedzna.pl

Bank Spółdzielczy w Miedźnej Oddział w Woli
43-225 Wola, ul. Pszczyńska 45
tel./fax: 032 211 95 00, 032 211 84 43
e-mail: oddzial.wola@bsmiedzna.pl

PKO Bank Polski, Oddział 1 w Woli
Lipowa 5, 43-225 Wola
Tel.: (32) 449-36-30
Fax: (32) 449-36-20
E-mail: informacje@pkobp.pl
Strona www: www.pkobp.pl

Biblioteki

ul. Pszczyńska 110
tel. (32)449-12-77
e-mail: bibliotekaw1@miedzna.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 – 15.00
wtorek 9.00 – 16.00
środa 12.00 – 19.00
czwartek 12.00 – 19.00
piątek 12.00 – 19.00

Gimnazjum nr 2, ul.Przemysłowa 7
tel. (32)211-95-65;
e-mail: bibliotekaw2@miedzna.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 – 15.00
wtorek 9.00 – 16.00
środa 11.00 – 18.00
czwartek 11.00 – 18.00

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli
ul. Poprzeczna 1a
43-225 Wola
tel./fax 211-80-33 211-80-28
zszwola@powiat.pszczyna.pl
http://www.zsziowola.pl

Zespół Szkół w Woli
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli,
ul. Górnicza 47
43-225 Wola
tel./fax 211-83-96
mgr Teresa Koczor
zsglwola@o2.pl
http://zs-wola.eu/news.php

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Pawła II w Woli
ul. Lipowa 3
43-225 Wola
tel./fax 211-83-69
mgr Sebastian Pyjas
sp2wola@wp.pl
http://sp2wola.edupage.org/

Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. J. Tuwima w Woli
ul. Brzozowa 5
43-225 Wola
tel./fax 211-84-37
sp2wola@wp.pl
http://sp2wola.edupage.org/

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli
ul. Górnicza 47a
43-225 Wola
tel./fax 211-82-06
mgr Barbara Mosler :
http://przedszkole2wola.edupage.org

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli
ul. Górnicza 47b
43-225 Wola
tel./fax 211-96-22
mgr Jarosława Kozaryszczuk
gpp3wolakubus@wp.pl
http://kubusioweprzedszkole.edupage.org