Sołectwo Wola

S O Ł E C T W O   W O L A

sołtys Czesław Rozmus

tel. 519 347 297; 

 

Wykaz członków Rady Sołeckiej Wola:

Lp Nazwisko imię

 

1

 

 

CZYRWIK  Bronisława

 

2

 

 

NIESYTO Bronisława

 

 

3

 

 

ROZMUS  Jadwiga

 

4

 

 

KOMRAUS  Mirosława

 

5

 

 

PIEKORZ  Henryk

 

6

 

 

SOJKA  Piotr

 

 

7

 

 

SOSNA  Dariusz

 

8

 

 

MADEJA  Grzegorz

 

9

 

 

NIESYTO  Antoni

 

10

 

 

LOTAWIEC Marek

 

11

 

 

PASTUSZKA  Mateusz

 

Wykaz członków Komisji Rewizyjnej w Woli:

Lp Nazwisko i imię

 

1

 

 

WYROBA  Grzegorz

 

2

 

 

KEMPNY  Mirosław

 

3

 

 

JANOSZ  Witold