Sołectwo Wola I

Sołtys sołectwa  Wola I – Andrzej Nelec  tel.  519 347 296

Wykaz członków Rady Sołeckiej Wola I

 

 

Wykaz członków Rady Sołeckiej Wola I

   
  NELEC Andrzej

 

  BANAŚ Łukasz

 

  UBIK Andrzej

 

  SOCHA Teresa

 

  BALCAREK Grażyna

 

  SMAZA Wiesław

 

  STAŃCZYK Andrzej

 

  GRUSZKA Marek

 

  DOKTOR Roman

 

  SKĘCZEK Stanisław

 

  KOŁODZIEJ Andrzej