Sołectwo Grzawa

S O Ł E C T W O   G R Z A W A

sołtys: 

tel: 519 347 292

Wykaz członków Rady Sołeckiej sołectwa Grzawa:

Lp Nazwisko imię

 

1

 

 

 

 

Wykaz członków Komisji Rewizyjnej sołectwa Grzawa:

Lp Nazwisko i imię

 

1