Sołectwo Miedźna

S O Ł E C T W O   M I E D Ź N A

 

sołtys: Bronisław Śmieja

tel: 519 347 298

 

 

Wykaz członków Rady Sołeckiej w Miedźnej:

Lp Nazwisko imię

 

1

 

 

Gruszka Antoni

 

2

 

 

Brandys Marian

 

 

3

 

 

Żupa Antoni

 

4

 

 

Sosna Andrzej

 

5

 

 

Danek Krzysztof

 

6

 

 

Mika Stanisław

 

 

7

 

 

Miketa Grzegorz

 

8

 

 

Szafron Adam

 

9

 

 

Painta Andrzej

 

10

 

 

Botor Bartłomiej

 

11

 

 

Rzewiczok Rafał

 

12

 

 

Hadaś  Mateusz

 

 

 

 

Wykaz członków Komisji Rewizyjnej sołectwa Miedźna:

Lp Nazwisko i imię

 

1

 

 

LUBAŃSKA  Genowefa

 

2

 

 

LUBAŃSKI  Stanisław

 

3

 

 

MAŚLANKA  Kazimierz