Sołectwo Wola II

S O Ł E C T W O   W O L A II

 

Sołtys sołectwa  Wola II – Andrzej Biszkant tel. 519 347 295

 

 

Wykaz członków Rady Sołeckiej Wola II

NOWAK Krzysztof
SIKORA Piotr
STANISŁAWCZYK Marek
GIERBUSZEWSKA Maria
PEŁKA Jarosław
BŁASZCZUK Stanisław
RYPUŁA Danuta
DĄBROWSKI Stefan
SZUL Ewelina  
SIKORA Małgorzata
MADEJA Józef
MOZGAŁA Czesław
POPIÓŁ Paweł