Sołectwo Gilowice

S O Ł E C T W O   G I L O W I C E

sołtys   

tel: 519 347 294

 

              

   Wykaz członków Rady Sołeckiej w Gilowicach:


Lp Nazwisko imię

 

1

 

 

NOWAK  Jan

 

2

 

 

 

ADASZYŃSKI  Krystian

 

3

 

 

 

MĄCZEWSKI  Michał

 

4

 

 

 

NYCZ  Jerzy

 

5

 

 

 

MICHALIK  Stefan

 

6

 

 

 

BARTOŃ  Irena

 

 

7

 

 

 

KAPICA  Maria

 

8

 

 

 

BARTOŃ  Antoni

 

9

 

 

 

GWÓŹDŹ  Anna

 

10

 

 

 

MORKISZ  Andrzej

 

11

 

 

 

KURPIERZ  Andrzej

 

12

 

 

 

LUBAŃSKI  Bronisław

 

13

 

 

 

RYCHLEWSKI  Jerzy

 

14

 

 

 

KABUT  Krzysztof

 

15

 

 

 

WALUSIAK  Adam

 


Wykaz członków Komisji Rewizyjnej Rady Sołeckiej w Gilowicach:

 

Lp Nazwisko i imię

 

1

 

 

WATOŁA  Andrzej

 

2

 

 

 

DOMŻOŁ  Jerzy

 

3

 

 

 

KOCZOR  Henryk