Sołectwo Frydek

S O Ł E C T W O   F R Y D E K

sołtys Janusz Pławecki

tel: 519 347 293

 

Wykaz członków Rady Sołeckiej we Frydku:

Lp. Nazwisko Imię

 

1

 

 

BORYCZKA  Ewa

 

2

 

 

KRASOŃ  Jolanta

 

3

 

 

KLENCZAR  Andrzej

 

4

 

 

PIŁATYK  Grzegorz

 

5

 

 

FRANECKA  Maria

 

6

 

 

PIŁATYK  Jan

 

7

 

 

DOBRY Jan

 

8

 

 

TYC  Antoni

 

9

 

 

CZUWAJ  Eugeniusz

 

10

 

 

MANDLA  Janusz

 

11

 

 

MORKISZ  Eugeniusz

Wykaz członków Komisji Rewizyjnej we Frydku:

Lp.

Nazwisko  Imię

 

1

 

 

LOTAWIEC Marek

 

2

 

 

DURAJ  Tomasz

 

3

 

 

WATOŁA  Stanisław