123 tysiące złoty na nagrody i premie

69

Stowarzyszenie „Nowa Energia” było poważnie monitowane przez mieszkańców w zakresie rzekomych nieprawidłowości przy przyznawaniu premii pracownikom Urzędu Gminy Miedźna. Postanowiliśmy wyjaśnić tę kwestię. Zwróciliśmy się z wnioskiem do Wójta Gminy Miedźna o podanie informacji  w zakresie przyznanych w latach 2014 – 2017 nagród osobom funkcyjnym.

  1. Skarbnik Urzędu Gminy Miedźna otrzymała łącznie 34.396,00 zł (w 2014 – 5.150,00 zł; 2015 – 2.800,00 zł; 2016 – 13.446,00 zł i w 2017 – 2 000,00 zł i 11.000,00 zł)

Nagrody te były przyznawane bez wniosków o ich przyznanie, tak przynajmniej wynika
z tego, co Wójt Gminy nadesłał nam w informacji kierowanej do naszego Stowarzyszenia.

 

  1. Sekretarz Urzędu Gminy Miedźna otrzymała Łącznie 13.110,00 zł (w 2014 – 4.400,00 zł; 2015 – 1.100,00 zł; 2016 – 4.110,00 zł; 2017 – 3.500,00 zł).

System przyznawania nagród był podobny jak powyżej.

  1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli łącznie otrzymała 23.380,00 zł (w 2014 – 6.305,60 zł; 2015 – brak nagród; 2016 -3.510,00 zł; 2017 – 4.500,00 zł; 1.800,00 zł; 2.000,00 zł i 5.265,00 zł)

W tym przypadku stwierdzono, że wnioski o przyznanie nagrody dla siebie podpisywała sama Pani Kierownik. Z reguły wnioski Pani Kierownik o przyznanie jej nagród i decyzje Wójta o ich przyznaniu sporządzane są tego samego dnia. Decyzyjność Wójta w tym zakresie można określić, jako imponująco błyskawiczną.

  1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z/s w Woli otrzymała łącznie 25.800,00 zł (w 2014 – 7.000,00 zł; 2015 – 6.500,00 zł; 2016 – 6.400,00 zł i w 2017 – 5.900,00 zł)

W tym przypadku składane były wnioski o jej przyznanie. Jednokrotnie Wójt był równie błyskawiczny, jak w przypadku powyżej.

  1. Pozostałe 10 osób, tj. dyrektorzy szkół i przedszkoli, Zespołu Oświaty i Wychowania oraz  zarządzający Gminną Biblioteką Publiczną i GOSiR-em  łącznie za okres 2014 – 2017 otrzymali 26 799,00 zł.

W większości tych przypadków – w podanych latach -były składane stosowne wnioski, za drobnymi wyjątkami.

Co istotne, najniżej a wręcz symbolicznie w kwocie 800 zł był nagrodzony Kierownik GOSiR-u.  

Pozostali zarządzający z tej grupy mieli względnie wyrównane nagrody.  

Na dokumentach otrzymanych przez nas nie ma kilku nazwisk osób, które także pełnią  lub pełniły kierownicze funkcje i zarządzają placówkami oświatowymi więc możemy domniemywać, że nie wszyscy w tych latach byli nagradzani lub mogliśmy otrzymać niepełną informację, względem czego będziemy się dodatkowo upewniać.

  1. Łączna kwota przyznanych nagród za lata 2014 – 2017, dla wszystkich osób opisanych w pkt. od 1 do 5 wyniosła: 123.485,00 zł. Pozwoliliśmy sobie nie opisywać i nie wykazywać nagród wypłaconych osobom nieżyjącym, stąd kwota nie jest pełna.

Osoby wymienione w punktach od 1 do 4 otrzymały w tej formie łącznie kwotę 96 686,00 zł,
a pozostali wskazani w punkcie  powyższym 26 799,00 zł. 

Szanowni Państwo, jesteśmy dalecy od hipokryzji i apelujemy o rozsądek i mimo wszystko powściągliwość w ocenie. Nie jest naszą intencją uruchamianie „hejtu” ale tzw. kontrola społeczna dla względnie jednolitego traktowania pracowników zatrudnianych ze środków publicznych w naszej gminie. Komisja rewizyjna jak widać nie spełnia właściwie tej funkcji.

Nie okłamujmy się, każdy z pracujących chodzi do pracy dla pieniędzy, to oczywiste. Każdy z nas chce godziwie zarabiać, jeszcze bardziej oczywiste. Zupełnie naturalnym jest, że chcemy być w pracy doceniani. Jedną z istotnych form motywacji jest otrzymanie nagrody finansowej. I o ile naszego Stowarzyszenia nie bulwersuje sam fakt przyznawania nagród, o tyle zastanawia tak duża rozpiętość
i jednak duże zróżnicowanie.

Dopuszczamy, że z naszej perspektywy z zewnątrz nie potrafimy do końca adekwatnie ocenić zasadności, stąd staraliśmy się doszukać jej we wnioskach. Tymczasem w znaczącej części przyznawanych nagród tychże wniosków brakuje. Zaś w jednym przypadku jedna Pani Kierownik składała je wielokrotnie we własnym imieniu, sama dla siebie. Zresztą jest to przypadek osoby najczęściej nagradzanej, stosunkowo wysokimi kwotami. To wszystko stawia poważne pytanie
o stronę etyczną.

Dostrzegamy jeszcze jeden bardzo poważny problem. Otóż jako podstawę prawną przyznania nagrody poszczególnym pracownikom UG Miedźna podano Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Miedźna z dnia 23 września 2014 r., w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Miedźna. Pokusiliśmy się o próbę analizy przedmiotowego Zarządzenia i okazało się,
że na stronie „BIP” Urzędu Gminy Miedźna jest zarządzenie nr 35 z 2014 r., (data wydania 25 luty 2014 r.) ale dotyczy zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2014 r. Natomiast
w dniu 23 września 2014 r., Wójt Gminy Miedźna wydał 4 zarządzenia o numerach: 138; 139; 140; 141, które nie regulowały wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Miedźna.

W związku z tym rodzi się pytanie, czy opisane powyżej nagrody dla pracowników UG Miedźna nie zostały wypłacone przypadkiem w oparciu o nieistniejące zarządzenie? Oczekujemy, że zgodność z prawem podjętych decyzji zbadają nasi Radni we właściwych przedmiotowo komisjach.

 

                                                                                                                                             Jan Słoninka

Informacja uzupełniająca i prostująca z dnia 29 marca 2018 r.

Szanowni Państwo,

Dziś otrzymałem informację uzupełniającą z Urzędu Gminy Miedźna w zakresie zagadnienia nagród. Niemniej po ponownej weryfikacji prostuję tę w zakresie wysokości nagrody Kierownika GOSiR, którego kwota otrzymanej nagrody jest wyższa niż wskazane 800,00 zł. Nie mniej oscyluje ona w granicy pozostałych 10 osób wskazanych w punkcie 5. Kwota nagród dla tych osób wyniosła łącznie 29.499,00 zł a nie 26 799,00 zł, natomiast ogólna wysokość przyznanych nagród na stan mojej dzisiejszej wiedzy wynosi 126.185,00 zł.

69 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.