Nowa Energia chce zaprzestania wydawania gazety gminnej.

36

PETYCJA

Działając w imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców „Nowa Energia” na zasadzie art. 7.1 i art. 10a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515), art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23) oraz art. 2. i art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014.1195)
 

wnioskuję o:

podjęcie uchwały przez Radę Gminy Miedźna w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV Rady Gminy Miedźna z dnia 25 marca 2014 r., w sprawie wydawania gazety gminnej na Uchwałę „w sprawie zaprzestania wydawania gazety gminnej”.

Uzasadnienie:

Jako przedstawiciel Stowarzyszenia Mieszkańców „Nowa Energia” zwracam się  z uprzejmą prośbą o podjęcie uchwały przez Radę Gminy Miedźna zmieniającą Uchwałę Nr XLIV Rady Gminy Miedźna z dnia 25 marca 2014 r., w sprawie wydawania gazety gminnej na Uchwałę: „w sprawie zaprzestania wydawania gazety gminnej”.

Przedmiotowa petycja służy dbałości o wolność słowa i pluralizm w naszej gminie. Rada Gminy w oparciu o lekturę stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich i bardzo poważnego argumentu cyt. „jednym z zagrożeń dla wolności słowa jest wydawanie tytułów prasowych przez jednostki samorządu terytorialnego” może na swym finiszu pracy choć raz wykazać się ambicją w kwestii oczekiwanych oraz obiektywnie opisanych standardów i podjąć stosowną decyzję, zanim ustawodawca ją wymusi. 

Nie mniej istotne  są „obawy Rzecznika – z punktu widzenia art. 20 Konstytucji – dotyczą
w szczególności tego, iż samorząd może wydawać swoje pismo w oderwaniu od zasad rynkowych,z pomocą środków publicznych oraz przy wsparciu zatrudnionych urzędników, którzy redagują jego treść w ramach obowiązków służbowych”. W przypadku „Gminnych Spraw” teksty pierwotnie redagowane są wielokroć w Urzędzie Gminy i jej jednostkach organizacyjnych.

Nadto Stowarzyszenie Nowa Energia w wydawanej gazecie gminnej pod nazwą ”Gminne Sprawy” nie dostrzega w pełni realizacji założeń § 2 powyżej cytowanej Uchwały z dnia 25 marca 2014 roku., mianowice:

 1. Realizacja pkt.4 powyższego paragrafu bez wątpienia realizuje jedynie promocję wybranych personaliów a nie Gminy Miedźna. W wydawanych numerach nie sposób nie zauważyć, że gazeta owszem, promuje działania Wójta, Rady Gminy,  wybrane wydarzenia kulturalne i sportowe, twórczość lokalnych zespołów oraz gminnych jednostek organizacyjnych i sołectw. Za to trudno dopatrzeć się promocji walorów gospodarczych, społecznych czy kulturalnych Gminy Miedźna, w kontekście których Wójt oraz Radni nie zaistnieli, bądź zaistnieli negatywnie. A takich również nie brakuje. 

Nie wspominając o fakcie, że owa wypaczona promocja odbywa się jedynie wewnątrz gminy, ponieważ kolportaż odbywa się wyłącznie w punktach handlowych na terenie Gminy Miedźna i poza nią nie wykracza.

 1. „Gminne Sprawy” nie oddają pełnej dyskusji i oczekiwań społecznych. Brakuje informacji o problemach, petycjach i wnioskach mieszkańców i tych potrzebach, które władzom gminą są niewygodne. Brakuje także częstokroć informacji choćby o inicjatywach naszego Stowarzyszenia, których bardzo wiele wnieśliśmy. Gazeta buduje obraz, jakoby takowych w ogóle w naszej gminie nie było.

Nie ma w niej także śladu po jakiejkolwiek polemice z mieszkańcami, konstatacji krytyki i kontrargumentach, choć to codzienna praca władz gminy. Także RPO postulując zauważa, że „Wspólnota samorządowa z natury swej jest różnorodna. Mieszkańcy różnią się między sobą poglądami”, ale także  mówi  „o prawie obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej”.

Proszę Państwa Radnych o uczciwe odnalezienie choć jednego artykułu w „Gminnych Sprawach” opisującego jawnie kontrolę społeczną działalności władz gminy, o krytyce nie wspominając.

To jednoznacznie zaprzecza idei samorządności, z rzetelnością dziennikarską nie ma nic wspólnego, ale co gorsza nieobiektywnie opisuje warunki codziennego życia w tej gminie. W związku z tym należy dopatrzeć się, że gazeta gminna nie realizuje w pełni zapisów pkt. 1 i 2 zapisów § 2 przedmiotowej uchwały.

 

Reasume stwierdzić należy bezsprzecznie, iż opisana formuła gazety służy tylko
i wyłącznie prezentowaniu stanowisk przychylnych i pozytywnych dla władz gminy pomimo tego,
że gazeta ta wydawana jest z pieniędzy pochodzących z budżetu Gminy Miedźna, czyli ze środków publicznych.

Powyższa petycja podyktowana jest ideą, jaką zainicjował Rzecznik Praw Obywatelskich, ale  także wielością negatywnych sygnałów płynących od mieszkańców.

Zachęcam szczerze, aby Rada Gminy Miedźna poddała wnikliwej lekturze i  przemyśleniu nie tylko samą petycję, ale przede wszytkom gruntownie przestudiowała stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, gdyż ten z pewnością nie jest dla Państwa żadną opozycją.

Jednocześnie jako wnoszący Petycję na zasadzie art. 4.1 pkt. 3 wyrażam zgodę
na upublicznienie danych.

 

Przedstawiciel Stowarzyszenia

Jan Słoninka

 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Ministra%20Kultury%20i%20Dziedzictwa%20Narodowego%20w%20sprawie%20wydawania%20prasy%20przez%20w%C5%82adze%20samorz%C4%85dowe%2C%2006.07.2016.pdf

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Prezesa%20UOKiK%20w%20sprawie%20wydawania%20prasy%20przez%20w%C5%82adze%20samorz%C4%85dowe%2C%2006.07.2016.pdf

36 KOMENTARZE

 1. Szanowni komentatorzy,
  fakt niezaprzeczalny, jestem urodzonym optymistą, jak również człowiekiem cokolwiek dojrzałym i z dużym doświadczeniem w zarządzaniu. Z tej właśnie przyczyny zupełnie niepotrzebnie wyzłośliwiają się Ci, których frustrują moje zasoby. Nie będzie żadnych moich deklaracji wyrzucania ludzi na bruk tylko po to, by przypodobać się tym, których by to ucieszyło.
  W ujęciu ogólnym zdarzająca się nieskuteczność pracowników to w znakomitej większości problem z kierownictwem i jego despotyzmem duszącym potencjał pracowników. Wynika też z modelu zarządzania przez konflikt, nierównego traktowania i wzmacniania wyłącznie uprzywilejowanych grup/osób. Lekceważenie pracy przez pracownika może również wynikać z przyczyn, dzięki którym określona osoba staje się „nietykalna”. Zwykle skutkiem pozaformalnych zależności lub obawy pracodawcy przed ujawnieniem przez pracownika niekorzystnych informacji.
  Tymczasem osobiście nie mam zwyczaju pracować na wspomnianych powyżej zasadach i preferuję pozytywne motywowanie zespołu. Dla mnie podstawą jest, aby każdy pracownik znał jasno określone zasady, zasady obowiązują wszystkich, pracownicy mają tworzoną perspektywę rozwoju, w miarę możliwości danej struktury zadania przydzielane są wg osobowości pracownika. Wtedy ludzie bardziej lubią swoją pracę i częściej się angażują. Pracownicy również muszą mieć warunki do wyrażania swoich koncepcji, generowania pomysłów i pełne oparcie w sprawnej decyzyjności kierownictwa. Do tego w pracowniku trzeba widzieć człowieka, a nie „poddanego”. A służebność to nie służalczość.
  Stąd nie zaprzątam sobie głowy plotkami, że X lub Y jest nieskuteczny, bo tego typu oceny może formułować jedynie zwierzchnik, który wie, że pracownik miał stworzone optymalne możliwości, a ten mimo wszystko nie wykonuje właściwie pracy, lub też poważnie naruszył prawo lub etykę. Ja takiej wiedzy, ani doświadczenia na ten moment i o tej strukturze nie posiadam, a nawet przeciwnie. Spotykam urzędników, którzy mają podcięte skrzydła i mimo chęci i rozumienia problemów zmuszeni są wykonywać określone polecenia.
  Jeśli wg niektórych „Olków” nieskutecznych ludzi zatrudnia pan Taranowski, to proszę od niego oczekiwać drastycznych ruchów kadrowych.
  Moja diagnoza jest taka, że naszym podstawowym problemem jest zły gospodarz i na to zwracam uwagę mieszkańców. Gdybym uważał inaczej nie zaprzątałbym sobie w ogóle głowy żadnymi wyborami, bo jestem człowiekiem usatysfakcjonowanym i aktywnym zawodowo.
  Pozdrawiam 🙂

  • Moja diagnoza jest taka, że naszym podstawowym problemem jest zły gospodarz i na to zwracam uwagę mieszkańców.

   Ładnie Pan pisze Rada Gminy też sie już panu podoba ,rozdawnie nagradzanie pupili też pan toleruje , prosze pana ta gmina nie bedzie dobrze działać jak zmienii sie tylko Gospodarz ,Wojt Ta…..ski tez na początku byl do rany przyłóż , ulepił sobie ludzików którym uświadomił pewne sprawy w cztery oczy i weszli do układu . Pan wygra i pan mysli ze Oni chetni bedą do współpracy ,Oni przecież teraz nie chcą zeby Pan wygrał są premiowani , nagradzani , dopieszczani,spokojni o byt przez 15 lat ……. z całym Szacunkiem do Pana osoby ale te 15 lat chyba to wystarczy zeby jeszcze kadencje być spokojnym …….

   • Panie „Olku”,
    Określenie podstawowego problemu złego gospodarza nie oznacza, że jest on jedynym, za to zdecydowanie głównym. Mój stosunek do skuteczności Rady Gminy jest taki, jak moja polemika z Radnymi na sesjach i spotkaniach z mieszkańcami, petycje, pisma i szerokie relacje na jej temat opisywane choćby na tym portalu. Czyli nazywając rzecz po imieniu, jest on krytyczny Panie „Olku”. Przy czym czysto hipotetycznie jestem przekonany, że nawet ta Rada przy dobrym wójcie nie narobiłaby zbyt dużo szkód, ponieważ jest zwyczajnie spolegliwa. Stowarzyszenie Nowa Energia ma swoje zasoby i swoich kandydatów do Rady Gminy i niech to będzie najlepsza puenta na temat mojej oceny obecnych Radnych. Wyborcy i tak wsytawią swoją.
    Odnośnie nagradzania i premiowania jak Pan nazwał „pupili” proszę, aby Pan nie zapominał o tym, że to ja nagłośniłem sprawę wypłacanych kwot. Proszę się więc zastanowić co Pan sugeruje w tym aspekcie i czy jest to w ogóle logiczne. Nie mówiąc o prawdziwości Pana twierdzenia.
    Wskazałem także, że zarządzając lubię pracować na motywacji pozytywnej, a wobec zasad pracownicy są równi. Fakt, że być może niektórzy boją się zmian i są nieufni według Pana ma rodzić we mnie żądzę odwetu i mściwości? Trzeba być małym i sfrustrowanym człowiekiem, a do tego pyszałkiem i bufonem, żeby instytucję i zatrudnionych tam ludzi traktować wg reakcji własnego „ego”. Zresztą proszę się aż tak o mnie nie martwić. Są także tacy pracownicy, którzy z ulgą powitają normalność. Dla przykładu podczas sesji RG reprezentowałem sytuację pracowników z obsługi placówek oświatowych na ich wyraźną prośbę. Ich dodatki stażowe wg tego przekazu były im wliczane do wynagrodzenia tak, że w istocie ich wypłaty wciąż tkwiły na poziomie najniższej krajowej.
    Proszę, aby Pan nie dopowiadał za mnie czegoś, czego nie napisałem i nie powiedziałem. Zwłaszcza proszę, aby nie przypisywał mi Pan tego, co mi się rzekomo podoba i co rzekomo toleruję, podczas gdy fakty są przeciwne.
    Nie mniej dziękuję za dyskusję i przyjmuję, że na pewne sprawy ma Pan inny pogląd niż ja.
    Pozdrawiam

    • Proszę, aby Pan nie dopowiadał za mnie czegoś, czego nie napisałem i nie powiedziałem. Zwłaszcza proszę, aby nie przypisywał mi Pan tego, co mi się rzekomo podoba i co rzekomo toleruję, podczas gdy fakty są przeciwne.

     Gdzie tam pan sie dopatrzyl dopisywania ,dopowiadania oddam glos na Pana ale prosze ,ladnie nie pisać pracowc , a dobrze pan wie jaka byla sytulaja z praownikami oswiaty i Klamstwo wojta na sesji w sprawie zespołu szkol na ktorem zlapala Go pani Radna Antos , i cala rada gminy schowala glowe w piasek to pokazuje to opowiadanie o dobrych ale zlych ludziach w radzie gminy i placówkach , to ludzie ktorzy usmiechali sie z powodu braku samochodu dla straży w Woli prawie rok wies/osiedle ponad 8tyś mieszkancow przewodniczący chcial pismo od strażakow o stanie wozu !żenada

  • Panie Janku. Cecha “urodzonego optymisty” to dobra cecha, a co zaś się tyczy doświadczenia w zarządzaniu, to wolałbym się nie chwalić /moje 45-letnie i dalej się szkolę/, a raczej niech Pan rzetelnie przeanalizuje swoje /zapewne krótsze/ doświadczenie zawodowe i wtedy może przyjdzie refleksja co do tego doświadczenia. Ponadto pragnę się podzielić z Panem moim poglądem nt. zarządzania przez konflikt. To dobra metoda, jednak ma piekielną wadę. Zespół się rozpieprza wraz z zarządzającym w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Gdyby Pn Wójt taki model zarządzania obrał, to gwarantuję – nie miałby najmniejszych szans wytrwać 20 lat na tym stanowisku. Pragę zwrócić uwagę, że i w tym zespole byli tacy funkcyjni, którym powyższy model kapitalnie odpowiadał- do czasu. Już ich niema.

   • Panie „ad”
    Po co wszczyna Pan tego typu licytację? Zaspokajając jednak Pana ciekawość, blisko 20 lat na stanowiskach kierowniczych to żaden powód do wstydu czy kompleksów. Refleksję posiadam i stosuję niezależnie od Pana zachęt. Kto Panu powiedział, że ja się nie dokształcam?
    Zapraszam do kontaktu osobistego, skoro jest Pan dla mnie tak uprzejmy i poświęcił mojej skromnej osobie chwilę na tym forum zawsze możemy przecież porozmawiać i wymienić się doświadczeniami. Może ja się czegoś nauczę od Pana a może Pan ode mnie…
    Proszę tego nie odbierać jako złośliwość ale wie Pan, staż nie wszystko mówi o człowieku. Każdy ma swoje indywidualne tempo przyswajania wiedzy i umiejętności. Jedni na coś pracują dłużej a inni mają inaczej. Zresztą jeśli jest Pan tak doświadczony jak Pan pisze doskonale Pan wie, czym jest syndrom wypalenia zawodowego. I choćby w tym kontekście dłużej nie zawsze znaczy lepiej.
    Dziękuję za Pana głos i pozdrawiam.

 2. Na “Wolanach.info” ostatnimi czasy w komentarzach zauważalny jest wzrost aktywności lokalnych KOD-omitów, czyżby zabetonowany gminny układ poczuł się zagrożony?!

 3. Hahahahahahaha….. masakra co wy piszecie.
  Gminne Sprawy – TVN, a wolanie.info – TVP. W przyszlym roku trzeba zgłosić p. Banasia i p. Słoninkę do nagrody Miedźniański Ul za te wpisy i troskę o gminny budżet.
  Nie bez powodu wolanie.info porównałem z TVP bo cokolwiek tu jest zamieszczone to zawsze jest wina Wójta patrz Tuska. Nikt tu nie jest obiektywny. Sloninka, Banaś wstyd mi za Was

  • Boluś ehh tak się namęczyłeś żeby wyglądało mądrze 😉 Pokaż tu całemu światu jaką bubę ten Słoninka Banaś z wolanami.pl wójtowi zrobili. Ehh te niedobre chłopaki bez powodu się biednego wójta czepiają. Paskudy jedne! A kysz z NE przecież tak fajnie było. Łezkę niejeden nad wspomnieniem roni. Cisza, spokój latka leciały a tu taki ZONK taki ZONK

  • Dokładnie i tu trafiłeś w sedno sprawy nawet porównanie idealne. TVN stare POwskie układy, rączka rączkę, nepotyzm, by żyło się lepiej Nam tu nawet nazwa POdobna Platforma OBYwatelska to prawie jak samorząd dla MIESZKAŃCÓW czyli obywateli. Teraz TVP to ci PIsowcy rozwalający układy zmieniajacy oblicze władzy to właśnie taka Nowa Energia w politycy powiem zmian na które już wypalona i zmęczona obecny samorząd nie ma pomysłu a nawet jak ma to układy w których jest uwikłany nie pozwolą mu na jakiekolwiek zmiany byle by doić. I taki TVN to Gminne Sprawy a taki nasz TVP to Wolanie te same informacje ale zupełnie inaczej pokazane które bardziej rzetelnie? Czy TVN mówiący Strażacy z Woli maja nowy samochód czy bardziej rzetelne jest Strażacy z Woli otrzymali używany samochód z Żywca? Czy bardziej rzetelne jest pokazywanie sesji Rady Gminy czy nie wspominanie o nich nawet słowem w Gminnych Sprawach (konia z rzędem temu kto mi pokaże numer gminnych spraw w którym była relacja z sesji) I na koniec PO tez straszyła jak to wszytko popadnie w ruinę jak oni najlepsi na świecie odejdą od koryta i Pis przejmie władzę jak to zrujnują państwo i co? Jak narazie odczuwam zmianę ale tylko pozytywna co za dawnej władzy było niemożliwe teraz staje się faktem. Tak i tu obecny rozpowiada jaka to tragedia będzie co te gminę spotka za największe nieszczęście i jakie to będzie gminne państwo polityczne, ja uważam ze broni koryta i boi się wypadających trupów z szafy a NOWA zmiana odmieni obraz ziemi tej ziemi.

   • No jeszcze tego brakuje żeby w kościołach agitowali za Nową zmianą bo jak widzę utożsamiacie się z PiSem. Życzę szczęścia w październiku ale żeby się udało tylko jeszcze mszę w Toruniu musicie odprawić i ofiarę dać. Po wygranej tylko czekać na Misia, Antosia i Zbysia.

     • Narazie wieloletni ministranci są z NE. A ludzie swój rozum mają. Choć nie sadzę, żeby agitowali bo dobrze znają sprawy stąd. I nie sądzę, że “szopa” jak to nazywa niejaki Piotr, fan BT, przekonuje ich do podpisywania się i promowania pogardy dla spraw ostatecznych.

   • a i byłbym zapomniał – musicie pamiętać że jeśli chcecie utożsamiać się z Dobrą Zmianą to wszystkie zaskórniaki musicie oddać do CARITASU !!!!!! Co do nagłówków gazet uważam że nie tylko te są czytane ale artykuły też, a tam nikt pewno nie napisał że Strażacy z Woli dostali nowy samochód tylko używany. Trzeba pamiętać że są też tacy co czytają z trudem i kończą na nagłówkach. Tylko WY WYBORCY zastanówcie się czy oddacie głos na tych co z trudem czytają.

    • Tak mnie wygląda Bolek, że nie pamiętasz kto się lansuje fotkami z Dobrą Zmianą. Tu niespodzianka: Taranowski i Lubański grzali pięty, byle tylko zdjęcie pamiątkowe z Andrzejem I zdobyć. Kapkę się Taranowskiemu zapomniało, że przed poprzednimi wyborami z Bronisławem I się lansował. Taka wiarygodność poglądów i taka tożsamość Twojego faworyta szanowny agencie od zadań specjalnych he he. Zadymiaj ile chcesz, zegar tyka!

      • I widzisz Bolek jaki ty niby sprytny jesteś, ale bardzo ci to nie wychodzi. Szanować a zabiegać o wizyty czysto kurtuzayjne, byle potem pamiatkę ze zdjęciem zabrać do domu to różnica. I tak z każdą opcją jbc ma te dowody szacunku. To Himalaje hipokryzji Boluś. Normalni ludzie z szacunku nikomu na chatę lud do urzędu nie wjeżdżają. Chyba, że mają coś do załatwienia. Pani prof. Gersdorf racz zaczaić miała z prezydentem do omówienia USTAWY i spór na poziomie konstytucyjnym. Twój wódz z podobną misją bywał wpierw u jednego a potem drugiego prezydenta? Walczył o konstytucję? Przepisy? Tak więc widzisz śmieszny jesteś bardzo. Jak te wizyty z szacunku. I nie tylko czytać, słuchać ale nawet obrazków ze zrozumieniem nie umiesz oglądać.

       • Mój Wódz był zaproszony więc to uszanował i nie odmówił. Waszego wodza nikt nie zaprasza wiec jak widać zazdrościcie. Zobaczymy kto pójdzie po wyborach wyprostowany między Wami jak znów będziecie na kolanach. Wyborów jak w poprzednich się okazało bezmyślnym szczekaniem wygrać się nie da. Czas założyć kagańce i wziąć się do pracy jak chcecie wygrać wybory – taka moja rada dla Was.

        • Widzisz Boluś jak ładnie odkrywasz. Problemem twojego wodza jest nieumiejętność odmawiania. Mówisz wyprostowany? Hm, raczej giętki i tu nie ma nic do zazdrości misiu. Lepiej z mądrym stracić niż z głupim zyskać. To jest cała prawda. Ja nie występuje w liczbie mnogiej i nie mam w przeciwieństwie do ciebie wodza a swoją preferencje. To duża różnica. Wasza arogancja dała opozycji mocne drugie miejsce. I ja ci poradzę, ty trzymaj tak dalej a wynik będzie jeszcze lepszy 🙂 Trzymam za nich

  • Bolek, Bolek byś wstyd miał to byś się nawet nie odzywał. Każdy względnie zorientowany wie jakim gospodarzem jest Taranowski i zna te metody działania.

 4. Nowwa Energia ma jakis program wyborczy ?
  Czy tylko chce Nie zwalniać nieskutecznych pracownikow Gminnych instytucji i Likwidacje Gazety gminnej ktora moze bedzie potrzebna na pokazywanie sukcesów Nowej Energi w Gminie Miedzna jak wygracie wybory a Wy wszystko na Nie a co WY proponujecie jak wygracie wybory ,bo ten wojt juz ma a Wy dopiero chcecie wszyscy mieć ….

  • Olek wójt był na NIE z transportem publicznym do Oświecimia. Ludzie z NE i mieszkańcy byli na TAK dla transportu publicznego i 650 podpisów zebranych w trzy dni pokazało gdzie miejsce w szeregu wójta i radnych. Dziś my wszyscy mamy wspólną komunikację, bo w przeciwieństwie do ludzi wójta nie musimy “brać” tylko tak trzeba rozdysponować Twoje pieniądze żeby nikt nie dostawał tak wysokich premii a starczyło dla mieszkańców ( np.: odśnieżanie, koszenie, imprezy, sport, itp.:)

  • Taaaaaak? Wójt ma nowy program? Proszę go zamieścić panie Bogdanie vel Olek. Czekamy. Nikt nam tyle nie da co wójt obieca: uśmiechy, uściski dłoni, relacje z przypinania orderów, nagrody, premie dodatki, ekwiwalenty, przyjęcia na salonach gminnych, artykuł w gazecie, dla zasłużonych specjalny gminny order, ul, a dla reszty ul.
   Przypomnę program z poprzedniej kadencji:
   Co chcemy zrobić:
   KOMITET WYBORCZY KANDYDATA B. Taranowskiego 2014r.
   ________________________________________
   Co chcemy zrobić w nowej kadencji:
   • wspierać działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy
   • kontynuować współpracę z inwestorami w zakresie budowy Elektrowni „Czeczott”
   • pozyskiwać środki unijne w ramach Nowej Perspektywy 2014-2020
   • utrzymać dotychczasową sieć szkół i przedszkoli oraz rozwijać ofertę edukacyjną placówek oświatowych
   • kontynuować działania w celu usprawnienia komunikacji w kierunkach: Pszczyna, Tychy, Oświęcim
   • podjąć działania na rzecz utworzenia komisariatu policji w celu poprawy bezpieczeństwa w gminie
   • przeprowadzać remonty gminnych dróg i chodników
   • wdrożyć program modernizacji źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie gminy ( montaż instalacji solarnych )
   • kontynuować działanie zmierzające do wyboru, najbardziej korzystnego dla mieszkańców i gminy wariantu przebiegu drogi ekspresowej S1
   • modernizować i rozbudowywać bazę sportowo-rekreacyjną
   • wspierać działania instytucji kultury
   • powołać Radę Gospodarczą i Radę Młodzieży jako organy doradcze samorządu gminnego.
   WIDZICIE tu jakiś spektakularny sukces wójtowego komitetu? To był program na cztery lata. Udała się Rada Gospodarcza i Rada Młodzieży. PO CO? Żeby spełnić obietnice wyborcze. A jest ta młodzieżowa czy miała być?

   • Co pokazuje wojt Taranowski to widzimy 15 lat ale chcemy zmiany na lepsze czyli na
    Co? Kogo? Nowa Enegria niech odkryje karty bo nawet dobra kielbasa wyborcza moze nie wystarczyć a wojt na koniec znalazł nagle tyle pieniedzy na remonty ze lud poprostu to łyknie kolejny raz …… tą dbałość wojta o tereny gminne ………..

    • Poczekaj, wszystko się wyjaśni, wójt niczego nie objawił ze swego programu na nową kadencję. Na pewno zaskoczy wszystkich swoim programem jak co cztery lata. Dotąd udawało się mu wygrywać piknikami, dożynkami biegami zawodami, a i imprezami zamkniętymi z KGW, zespołami folklorystycznymi, nauczycielami, itd.-o tym wszystkim donosiła strona internetowa lub inne “media” …. po zakończeniu imprez. Czyli wykorzystując każde spotkanie prezentował swoje obietnice, co nimi się stało możecie go spytać w rozpoczętej oficjalnie kampanii.

  • Taa, najlepsza ta elektrownia co ją ma. I droga w Górze w urympolonymi krawęznikami jak za króla Ćwieczka. Oczywiście ma też inoowacyjnie wyremontowany most Bronisław, co wprawiło w zachwyt sam Kraków. A wiata grillowa przy cmentarzu to program 2018-2022 Działanie: Stypa na wolnym powietrzu, poddziałanie: radosne piosenki kontra cmentarne płacze i jęki. Kultura wsparta tak dobrze, że sie jeszcze szczęsliwie nie obaliła, jak np. płot. A technikum po obsadzeiu na nowo żony i jej dyrektorki coś jakby w poprzek programu, bo klasy znikają. O usprawnieniach ruchu do Oświęcimia też sie zainetersowani przekonali na własnej skórze. Rada gospodarcza sie pojawiła i pisz pan “przepadło”. Może sie poobrażali za te nowe miejsca pracy co lokalnych przedsiębiorców roboty pozbawiają? Program Bajka. Bajka Szachrajka.

 5. Panie Słoninka, odwołując się do radnych o refleksję i przemyślenie petycji stowarzyszenia “Nowa Energia”, z którą się całkowicie zgadzam, myślę że jest Pan, z całym szacunkiem, ale niepoprawnym optymistą. Przykro to pisać ale to są marionetki wójta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.