Nowa Energia składa petycje o nowy wóz bojowy dla OSP Wola

82

Poniżej publikujemy treść petycji jaką złożyło stowarzyszenie “Nowa Energia” do Rady Gminy Miedźna, w tej kwestii chyba już niczego nie trzeba dodawać a samo uzasadnienie jest wystarczające.

Petycja

Działając w imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców „Nowa Energia” na zasadzie  Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014.1195), mając na względzie płynące sygnały od mieszkańców Woli, dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, w tym systemu obrony cywilnej, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy  i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof, a którego szefem na poziomie gminy jest wójt, Stowarzyszenie Mieszkańców Nowa Energia zwraca się do Rady Gminy Miedźna z wnioskiem o większą mobilizację samej Rady Gminy jak i konsekwentne i wytrwałe wpływanie na Wójta Gminy Miedźna celem:

 

 1. Zintensyfikowania jego działań zmierzających do doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy w miejsce wycofanego
  z użytkowania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w czerwcu 2017 r.
 2. Podjęcia uchwały intencyjnej przez Radę Gminy Miedźna w zakresie kwoty, jaką Gmina Miedźna zamierza przeznaczyć na pozyskanie nowego samochodu pożarniczego,
 3. Kolejno, w konsekwencji podjęcie uchwał przez Radę Gminy Miedźna w przedmiocie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 oraz zmiany uchwały WPF na 2017 r., w związku z przeznaczeniem konkretnej kwoty na pozyskanie samochodu opisanego w pkt. 1.

Uzasadnienie

            W myśl Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2013. 1166, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 209) oraz w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. 2002.850) na poziomie gminy, to wójt jest Szefem Obrony Cywilnej, co jednocześnie w sposób jednoznaczny czyni go odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie systemu obrony cywilnej, w tym wyposażenie tej formacji tj. mi.in. ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

 

Jak wspomniano we wstępie tego roku w czerwcu wycofano z użytkowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Powodem wg wiedzy powszechnej był zły stan techniczny tego pojazdu, skutkiem czego na stanie pozostał jedynie samochód lekki. Ten zaś ze wzglądu na zbyt małą pojemność zbiornika
na środek gaśniczy nie daje rękojmi utrzymania właściwego poziomu ochrony ludności prawie 10.000. miejscowości o dużym stopniu zurbanizowania.

Taka sytuacja tj. pozostawienie tej jednostki OSP bez ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego nie wyniknęła nagle np. z powodu zaistnienia zdarzenia losowego (kolizji lub wypadku drogowego itp.), lecz naszym zdaniem jest wynikiem złego i nie do końca przemyślanego procesu decyzyjnego w zakresie planowania działań  w przedmiocie obrony cywilnej. Z tego powodu sytuacja w OSP Wola stała się bardzo poważna, a co za tym idzie potencjalnie wysoce zagrożone jest bezpieczeństwo mieszkańców.

Co istotne, OSP w Woli wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
O bardzo złym stanie technicznym ostatecznie wycofanego w tym roku samochodu druhowie z OSP w Woli informowali Wójta Gminy Miedźna od dłuższego czasu. Przykładem niech będzie ostanie zebranie sprawozdawcze tej jednostki.  Na tym zebraniu był obecny Wójt Gminy Miedźna oraz Przewodniczący Rady Gminy Miedźna, ale wówczas nie padły z ich strony żadne, konkretne zobowiązania lub deklaracje, które mogłyby świadczyć o tym, że  w trybie pilnym podejmą czynności naprawcze   i zaległy im te poważne sygnały w głowach
i sumieniach.

Problem ten poruszony został także przeze mnie na Sesji Rady Gminy Miedźna w czerwcu 2017 r. Pomimo tego, że sytuacja stała się bardzo trudna, Wójt Gminy Miedźna w jednej
ze swoich wypowiedzi na ten temat stwierdził, że podjął kroki zmierzające do naprawy tego stanu rzeczy. Niestety jednocześnie dodał, że nie widzi potrzeby pozyskania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, gdyż „Wola nie potrzebuje ciężkiego wozu, bo przy pożarze mieszkania w bloku gasząc go zaleje dwa inne”. Taka wypowiedź w sposób jednoznaczny świadczy o tym, że Wójt Gminy Miedźna nie do końca rozumie powagę sytuacji, w przeciwieństwie do nas. To jest kluczowym przyczynkiem naszej interwencji. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców  w omawianym zakresie wynika nie tylko
z mandatu, jaki Wójt oraz Radni otrzymali od społeczności lokalnej, ale ze zwykłej ludzkiej roztropności, rozumności i moralności, którą spodziewamy się, że Państwo okażecie. Nadmieniam, że najbliższa jednostka OSP w Gminie Miedźna, która wchodzi w skład KSRG jest we Gilowicach, Miedźnej lub w Górze, a dojazd PSP z Pszczyny zajmuje ok. 15 minut, podczas, gdy w ratownictwie cenne bywają nawet sekundy.

Nasza troska o mieszkańców wynika także z faktu, że 14 listopada 2011 r., Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach opracowała wystąpienie pokontrolne LKA-4101-19-03/2011/P/083, w którym stwierdziła szereg nieprawidłowości, co skutkowało wydaniem oceny negatywnej z działalności Szefa Obrony Cywilnej Gminy Miedźna w zakresie spraw objętych kontrolą (http://bip.miedzna.pl/?p=document&action=show&id=8976&bar_id=4563).
W związku z tym niepokój i krytycyzm z naszej strony co do jakości i efektywności działań podejmowanych przez Pana Wójta są w pełni uzasadnione.

 

 

                                                                                                       Przedstawicie Stowarzyszenia

  Jan Słoninka

82 KOMENTARZE

 1. czytając większość z tych wypowiedzi to jestem pod wrażeniem.. obecny Wójt p. Bogdan Taranowski jest tylko Wójtem dla “wybranych” nie dla społeczeństwa!!!!!!! skoro nie możecie zaufać ludziom, którym zaufaliście w wyborach sołeckich i radnych, to teraz możecie tylko zaufać swojemu dyktatorowi Wójtowi.. i to w szczególności Wy Rady Sołeckie, Wy Rado Gminy odpowiadacie za ten cały bałagan.. oczywiście ani Rada Sołecka, ani Rada Gminy nie chce chyba znać jak Wasz prawie Bóg p Bogdan Taranowski okłamywał SPOŁECZNIKÓW STRAŻAKÓW, obiecując zakup lekkiego samochodu pożarniczego, w zamian za to by go przechować w swoich garażach.. bo co Was to obchodzi, co nie? jedna klika 🙂 chcecie wyciągać brudy? proszę bardzo!! auto udało się przetrzymać, bo strażakom zależało na tym.. później była kolejna obietnica Wójta budowy nowej remizy.. pisać dalej? 🙂 zapewne ktoś napisze, że jestem nawalony bo to stary chwyt 🙂

  • Ja tak zauważyłam że te całe strażaki w tej gminie to też chodzące pelikany jak nasi radni . Zamiast zjednoczyć siły z nową energia to każdy sobie rzepke skrobię. Zrozumcie że nowa energia z p. Słoninką czy Banasiem nie zrobią wszystkiego sami. Zjednoczcie siły strażacy i dzialajcie bo widać że opozycja odnosi sukcesy . Widać to gołym okiem jak pan Banaś opisał przejmowanie gruntów czy byłam świadkiem jak mobilizowalo się siły na transport do Oświęcimia.

  • weź się czesiu za jakąś robotę ( kiedyś ponoś byłeś w straży), pomóż cokolwiek, choćby w KGW, bo pisać już tera kożdy umie ino do roboty mało!To fakt, że OSP się sama skłóciła z wszystkimi jednostkami w gminie, bo Czyrwików musi stanąć na swoim – TO ONI SĄ NAJWAŻNIEJSI !!!

 2. Haha ładne pierdzielenie. Powiedz mi gdzie OSP Gilowice popełniła błąd na akcji albo spowodowała jakieś zagrożenie? Co to w ogóle za gadka że nic by nie znaczyli? Wykonują inną robotę niż OSP Wola? Jeździliście jeszcze niedawno ramie w ramie z nimi na akcje. Ludzie zaczynacie przeginać bo chodzi o wóz rzecz martwą a obrażacie ludzi którzy jeżdżą na akcje tak samo jak wola. Wcześniej kłótnie w komentarzach były z miedźną teraz chcecie wojny z gilowicami. Bez komentarza wola bez komentarza.

  • Chcecie? A co robicie w tym kierunku ? Myślicie że Nowa Energia wyczaruje dla was wóz? Byliście na sesji? Zobaczę materiał filmowy to pooglądam i zobaczę jak walczycie.

 3. Wolanie walczyli o o ciężki jak im obiecane średnie to siedzą cicho? Miałbyć ciężki bo wody za mało i nagle 2500 wam styknie? haha porażka wola porażka

 4. Jak zapewnił Wójt gminy Miedźna Bogdan Taranowski nowy wóz dla OSP wola będzie pozyskany z PSP ma to być jak dodał najprawdopodobniej pojazd klasy średniej, 6-7 letni. Więcej w retransmisji z obrad sesji Rady Gminy Miedźna

 5. Jeśli mogę. Wolany, jeśli tak wam zależy na wojnie z resztą gminy to odejdźcie bo na razie widzę tylko jakieś afery i kłótnie po odejściu Ani. Chcąc wojny z naszą Miedźną a dzisiaj widzę że dochodzi wojna vs Gilowice chodź nigdy nie narzekali jak ich poproszono jeździć na wolę na akcje to pokazujecie jak nisko upadacie. Dla wozu potraficie stracić szacunek od reszty gminy. Gratuluję jeśli dostaniecie wóz to zostaniecie na akcje sami a propaganda na początku września którą planujecie zrobić się nie uda. Pozdrawiam

  • Miedźna masz racje, była Ania było jakoś inaczej. Aniu jeśli to czytasz pamiętaj że są ludzie w powiecie, którzy dalej wierzą, że jeszcze spoktamy się w akcji, a miejsce dla ciebie się znajdzie w wielu, pozdrawiam Cie.

  • Co za wspaniała wiedza, sama empatia ratownika-podziwiać należy. Strażacy (żadni nie zostaną sami, do wyjazdów dysponuje PSP) tworzą wspólnotę dla ratowania (przeczytaj strażaku napis na sztandarze), nie jątrz bo ci nie wychodzi. Strażacy z Gilowic nie są w KSRG ale są w powiatowym planie ratowniczym. Mogą się strażacy nie lubić, ale w obliczu zagrożenia zawsze będą jednością. To co tu piszecie szczując jednych na drugich to woda na młyn dla wójta. Za rok poda ręki, szepnie dobre słowo, obieca i znów wygra cztery lata cieplutkie w fotelu.

 6. Widać pomału wychodzą sprawy dotyczące spraw mieszkańców.
  Zastanawia mnie dlaczego mieszkańcy może w drodze losowania nie pojadą z wójtem do miasta partnerskiego.
  Jeżdżą ludzie z takiej np. oświaty.

 7. Całe to zamieszanie na temat tego wozu robią ludzie z sąsiedniej wioski w jakiej mieszkam. Rozmawiałem z jednym ze strażaków od nas i bardzo mi się to nie spodobało gdy wypowiadał się na temat właśnie tego tematu waszego wozu. Odniosłem wrażenie że ta jednostka bardzo jest za tym żeby OSP Wola nie dostała tego samochodu, ale dlaczego to już nie wiem, jesteśmy jedną gmina a to co usłyszałem to mnie bardzo zaskoczyło i nie chciałem tego za bardzo rozwijać. Jak dla mnie dla Woli jak najbardziej należy się ten samochód bo to jest taka sama jednostka jak inna w gminie i chyba powinni mieć tak samo dwa auta jak inne jednostki w nasze wspaniałej gminie!!!!!!!!!!!!!!!Grzegorz

  • Tak blisko dożynki w jego Gilowicach powiatowe a tu jaja zgnite na glowie ,moze doogodocie sie z Seniorem Lubanskim niech da se juz spokoj , Uświadomcie radnemu ze wojt ostatnio kadyncja i ucieknie a Lubanski co sie wyprowadzi ……Wojt go nie weznie tak jak Mu obiecywoł,na mazurach złote góry !

   • Jak senior da sobie spokój…??? Gdzie były wyjazdy białym T4 do Niemiec… ??? , itp.: po ślaskiej ziemi ??? . Senior został zaszachowany takimi prywatno-słyżbowymi wyjazdami. Pech chce, że system viatoll nie kłamie, stacja Crab w Kobiorze ma monitoring ( ksero faktury z tankowania nocnego…) i wypożyczalnia w Pszczynie idzie ” nam na rękę … ”
    Także p. Lubański gra do bramki uczciwej lub jedzie pan w Jego rodzinne strony w 2018 roku ???
    Widzimy się na dożynkach w seniora rodzinnej miejscowości…pożyjemy zobaczymy…
    Miejmy nadzieję, że las Gamonka nie będzie miejscem o słabych nerwach.
    Sorki za szczerość ale zabawa się skończyła !!!
    Powiem więcej: miejscowe ” przydupasy” sprzedały się !!!
    Jeżeli kogoś obraziłem zapraszam na ulice w Pszczynie gdzie POparańcy walczyli o wolność sądów.
    POparańcy najgorsze jest to, że Jarek Was “dojedzie” szybciej jak taki Banaś hehehe.
    8 lat kłamstwa i tuskomani i Bieńkowskiej i moich kolegów – … z słynnej restauracji Sowa i POgrzebiemy was ist das hehehe.
    Senior ma pecha, bo mamy miasta partnerskie i też system monitoringu nie kłamie…
    …wójcie Ty mi robisz POd górkę a z PiSkiem wrócisz w rodzinne strony i każdy, który robił mi pod górkę.

    • Biale t4 gzikowe jezdzilo na narty z wojtem i Marcinem R…m zalatwiali staro siedziba Gziku za symboliczna zlotowke dla firmy Marcina itp…wszyscy w gziuku wiedza i pamitaja pucowanie auta dla wojta nowe opony ….

    • Czytając komentarze dotyczące wszelkich spraw dotyczących całej gminy myślałem,że chodzi faktycznie o jej dobro ale ostatni komentarz świadczy tylko o dorwaniu do władzy i czystce politycznej.Obrażanie ludzi ,że mają inny pogląd na to co się dzieje w polityce i twierdzenie o swojej nieomylności w każdej sprawie przyszłych wyborców Panu dzięki temu nie przybędzie.Więcej pokory.Jak pokazuje historia każda władza ma i będzie miła swoje wtopy i dobre posunięcia podczas swoich rządów.Życzę – jeżeli będzie Pan naszym przedstawicielem – nie otrzymywał podobnych wpisów.

    • brawo brawo brawo si mo panie Łukaszu co za perfekcja Lubański pojedzie z wójtem my już tego dopilnujemy. Też słyszałem o wyjazdach na narty ciekawy temat ale nie podpisany formułowicz. Pan panie Łukaszu robi to bez skrupułów.
     Na wyborach straszyli Słoninką, że będzie zwalniał ludzi wójta ale pan to by ich na taczkach mógł wywieźć.
     Jestem pod wrażeniem za szczerość i wygarnięcie miejscowym mieszkańcom jak sprzedali się przyjezdnemu wójtowi.

 8. Powiem tak jestem kierowca osp wola i prosze nie pisac ze ciezki wóz nie wyjechal bo nie bylo kierowcy to was zmyle bo na tyle ile mamy wyjazdow to 80% jechal jelcz a panu wolanin to prosze sie przedstawic a nie podpisywac sie wolanin bo wszyscy wiedza ze jest pan z gilowic bo zalezy wam zeby nas wyrzucili nas z KSRG ale to nie wy o tym zdecydujcie

 9. Czy jakiś fachowiec może wytłumaczyć mnie i innym osobom jaką jest różnica między wozem lekkim a ciezkim? Chodzi o pojemność zbiornika czy coś jeszcze? Co tak naprawdę potrzebuje Wolą i gmina? Wypowie się jakiś strażak? Fajnie byłoby mieć wszystko ale wydając pieniądze na jedno braknie na coś innego (vide: remont Stawowej)… Przy czym argument z zalaniem mieszkania nie jest najmądrzejszy:)

    • Ty udajesz czy tak na serio? Wg ciebie strażacy to kółko wzajemnej adoracji czy ludzie co są na pierwszym ogniu jak komuś pali się pod tyłkiem? KSGR jest sto razy ważniejsze dla ciebie niż dla nich, bo o nasze tyłki sie rozchodzi, jak jadą na akcje.

  • Kolego ze wsi
   Woz lekki a ciezki to ilość wody/ ew. masa pojazdu.
   5000l wody z ciezkiego mozna gasić lasy, trawy, elewacje budynków, stodoły, itp…
   A Wola posiada duzo zabudowan i duzo cennych lasow otaczających nasza wieś dlatego potrzeba CIĘŻKI wóz.
   Co do KSRG to Wola jeździ do wszystkich zdarzeń w tym wypadków. Ma dzieki temu dodatkowe srodki na cenne wyposażenie.

 10. Petycja Słoninki:
  1. Ciśnie wójta i radnych do zakupu wozu ciężkiego i do uszykowania kasy.
  2. Petycja mówi, że wójt już wcześniej wiedział, że sprawa się sypie.
  3. Że wiedział też r. Lubański, ale „spłynęło” to po nich obu dość lekko.
  4. Że Wola potrzebuje ciężkiego wozu, bo tak jest bezpiecznie.
  5. Ale że wójt mówił, że go w Woli nie potrzeba, bo jakby czasem, to w blokach pozalewa co popadnie.
  6. Że wójt dostał baty od NIKu po kontroli.
  Zwolennicy braku ciężkiego wozu:
  1. Uważają, że jest on niepotrzebny w Woli, bo nie zawsze na akcję jest potrzebny.
  2. Chwalą wójta za wypowiedź, że z wozu ciężkiego czasem więcej szkód niż pożytku.
  3. Że w Woli nie zawsze są kierowcy do wozów strażackich.
  4. Że Pszczyna na Wolę jeździ, podobnie Gilowice i Miedźna.
  5. Uważają, że petycja jest dokuczliwa.
  Wnioski i pytania retoryczne:
  1. Skoro wozy ciężkie są tak szkodliwe po co je strażacy w całym kraju nabywają?
  2. Fakt, że nie zawsze można użyć na akcji wozu ciężkiego ma być argumentem, że ma go nie być wcale?
  3. Fakt, że czasem nie ma kierowcy ma być argumentem, że wozu ma nie być wcale?
  4. Czy tylko w Woli czasem nie ma kierowcy?
  5. Czy tylko w Woli czasem trzeba użyć innego wozu niż ciężki, bo to taka miejscowość „ewenement”?
  6. Czy „wylot na zbity pysk” z systemu KSRG jest sukcesem dla szefa OSP?
  7. Jak nagradza się w normalnych firmach ludzi za tego typu „sukcesy”?
  8. Fakt, że Słoninka nie należy do towarzystwa miłośników Taranowskiego odbiera mu prawo do wypowiadania się a zwłaszcza do racji?
  9. Czy Taranowski wypowiada się o Słonince z większą miłością i jest aby mniej dokuczliwy?
  10. Co to ma więc do rzeczy i do wozu ciężkiego, że się panowie „średnio kochają”?
  11. Wozu ciężkiego teraz nie ma. A był. A jak był wcześniej, wójtowi nie przeszkadzało, że może zalewać inne mieszkania w blokach. Ale jak go nie ma – bo się rozpadł!!!- to nagle podaje się ludziom objawione info, że to w sumie lepiej a nawet ….ta daam! To tylko dla ich dobra. WHAT IS THIS???
  12. Hm…, tylko dlaczego wtedy, kiedy wóz jeszcze był wójt nie mówił głośno, że to bardzo źle, że Wola ma ten strasznie groźny, ciężki wóz??? I co z innymi OSP, które wciąż dysponują tym tak szkodliwym sprzętem???
  13. Kogoś jeszcze nasz wójt z taką troską ostrzega przed posiadaniem wozu ciężkiego? Komuś jeszcze prócz Woli reklamuje ten błogi i bezpieczny stan bez wozu ciężkiego, jako mega fantastyczny?
  Skończę na 13, bo ładnie wygląda.
  P.S. Napiszcie ludzie, komu na tej naszej ziemi zalano mieszkanie z wozu ciężkiego. Może jakieś odszkodowanie wójt wypłaci, skoro wiedział, że to takie groźne i tyle lat gryzł się to wiedzą, ale milczał?

  • opowiesci dziwnej tresci łykają tylko radni i prezes Osp ,też to łyka …..Wstyd wolan boisz sie prawda powiedzieć głosno !
   Tyle lat na jednym stanowisku i nie ma na kogo winny zrzucic wojcie

 11. Chłopie, napisze krótko, pozaru lasu nie udalo sie ugasić lublinem. Dopiero po 10-15min pszczyna go ugasila.
  Co by bylo jakby sie palila stodola obok twojego domu? Patrzylbys ze spokojem i czekal az przyjadą posiłki czy wolisz miec chłopaków z odpowiednią ilością wody w kilka minut na miejscu?

  • Błąd Pszczyny. Gdy palił się las na wiosnę i jednostki zostały wysłane razem z Gilowicami i Miedzna nie zajęło im to dużo czasu a były na miejscu jednostki lekkie. Jakieś 15 minut i potem przelewali. Woli wtedy ciężkim nie było bo nie było kierowcy a inne jednostki zrobiły wyjazd na dwa wozy. Jakieś jeszcze argumenty?

   • Gościu podpusijesz się wolanin a jesteś pewnie z jednostki Gilowice i nie masz odwagi się podpisac, w dupie byłeś i gowno widziałeś

   • Byla tylko Wola i Pszczyna.
    Oba po jednym aucie. Gilowice i miedzna nie byly dysponowane.
    Masz błędne informacje.
    I było to w lipcu a nie na wiosne. Takze po wygloszeniu jelcza, a nie przez brak kierowcy C.
    Cos jeszcze czy za malo “argumentow”?

 12. Wszyscy tacy mądrzy i wszystko wiedzą. A ja sie pytam dlaczego nikt nie protestował jak pozyskiwano woz do gilowic rzekomo za darmo choc wiadomo ze gmina swoje dala dlaczego nikt nie mowil wtedy poco im samochod dlaczego nikt nie protestowal jak budowali garaz dlaczego nikt nie byl temu przeciwny zwłaszcza z Woli z Osp bo ludzie z woli uwazaja ze jezeli byla taka mozliwosc to niemozna tego zaprzepascic choc wiadomo ze Osp Gilowice nie sa w KSRG a wyjzadow mają okolo 20z tego 15 na Wole ale gdy teraz woz bojowy ktory ma najwiecej wyjazdów z cale gminy i po orzeczeniu rzeczoznawcy samochodowego nadaje sie tylko na zlom nagle zaczyna sie to niepodobac niektórym. I pojowia sie pytsnie a po im to wiec ja sie pytm jeszcze raz po co byl samochod do gilowic po co im boks garazowy ludzie dajcie sobie spokoj przestancie pisac i opluwac tych ludzi ktory swoj czas poswiecaja innym. nie tylko podczas akcji ake i na pokazach i zabezpieczeniach.Wspomne jeszcze o tym ze ta jednoska obchodzi w tym roku 160 lecie istnienia czy nieuwazacie ze cos sie im za to nalezy? A. Ludzie niech pamietaja ze dali rade przetwac 160 lat i dadza rade przetwac i tego wojta i tych ktorzy tak glosno krzyczą i zadaja sobie to glupie pytanie. Po co im to

  • Ten wóz bodajże mógł być woli lecz nie chcieli go gdyż jest to samochód średni ręki sobie obciąć nie dam. Nie trzeba przypominać która jednostka w 2002 roku pochłonęła spory budżet gminy dla osp. Niedawno remont remizy chodź było mówione że za kwote dało by się wybudować nową. Ile wola jeszcze potrzebuje pieniedzy? Za czasów Ani to wszystko stało i nie było problemów. Wyrzuciliście atut trzymiący tą jednostkę za jaja. A mówienie że jednej jednostce się należy wóz a innej nie to chamstwo. Liczba wyjazdów uzależniona jest od istnienia w systemie KSRG. Spokojnie wola wyleci to wóz chłopakom z gilowic się przyda i potem nawet góra będzie do nas na wole jeździła.

   • typowe, jeśli jesteś strażakiem nie szczuj się z nikim na zmianę. Ktoś was tu napuszcza jednych na drugich bo tylko tymi metodami jest w stanie utrzymać się jeszcze na powierzchni. Ale wyksztalcenie odebrane za komuny zobowiązuje. Może pis poodbiera te mgr i inżyniery, kto wie? A dla was nie tędy droga, bądźcie druhami jak się patrzy. Wczoraj ktoś coś dostal, dziś kto inny a jutro jeszcze inny. Tylko sobie wpierw gminnego szefa osp wymiencie a wtedy zobaczycie nowym okiem co i jak może być. Bez zbednej jatki. Pozdro

 13. Jaki radca takie mądrości. Widać, komu i co radzi. Przygłupawe argumenty w stylu, że na mały pożar nie trzeba dużo wody rodzi proste pytanie, a co z dużymi pożarami? No chyba, że na Woli zakontraktowano tylko te malusie pożarki i macie jakieś gwarancje, że większych nie będzie? To heja na stronę i tu i na UG wrzucajcie te glejty, a niech wisi czarno na białym skąd płynie to “idealne ujęcie” wójta.
  Panie Banaś, ten cały śmieszny Radca nie wrzuci nic na luz, bo za duży ścisk tyłu niektórych person się zrobił. Pewnie z tego te nerwowe chichoty zasłyszano to tu to tam. Może persen? a potem jeszcze więcej persenu. Bo jak nie wiadomo o co takiemu chodzi, to wiadomo o kogo mu chodzi. A o ile chodzi?

  • Jeśli głupimi argumentami są że dowódca jednostki w tym przypadku osp wola do akcji chce wyłącznie lekkie pojazdy (i to czarno na białym jest zarejestrowane nie ma się co kłócić wystarczy się zgłosić do JRG) a do większych akcji są wzywane jednostki z poza woli i wydać trzeba na wszystkie to sory. Ma tam stać w garażu i kolejny rdzewieć? Zamiast na zawody pojechali na zabawę dla dzieci czyli jednostki okrężne mają gdzieś. Zamętu nie robię tylko daje argumenty przeciw gdyż wy widzicie tylko za.

   • Radca najlepiej spakój się z wójtem i nie siej zamętu. Nie masz argumentów aby się wypowiadać.
    Raz jeszcze podam kilka przykładów:
    – jakim trzeba być ślepym i głuchym CZŁOWIEKIEM aby wójt nie skorzystał z pomocy sponsora, który chce wyłożyć większą część pieniędzy na nowy wóz dla OSP WOLA
    – dlaczego do dziś wójt nie potrafi określić się jaka kwotę wyłoży na wóz dla OSP WOLA ???
    – dlaczego wójt jadąc na spotkania w sprawie kupna auta nie zabiera nikogo z OSP WOLA ???
    – gdzie są radni aby podjąć męską decyzję ???
    – Wola liczy ponad 10 tysięcy mieszkańców, mocno zabudowana więc dlaczego nie może mieć tego co miała – ciężkiego wozu ??? Bo dwa inne mieszkania zaleje ??? – powiedział to inżynier od siedmiu boleści.
    Za około 2 lata bedzie problem z lublinkiem, który też już swoje przeżył a wójt nic nie robi w tym temacie. Dlatego musi nastąpić wymiana wójta i radnych, którzy są zmęczeni życiem.

    • A widzę Banaś boli jak się daje jawne argumenty przeciwko. Jedyną Twoja obrona jest że wóz musi być i tyle. Na akcję go nie potrzebują bo tak jest od dawna. Wszystko jest nagrane. Daj mi argumenty na papierze albo dowody że to potrzebują. Bo do tej pory czyli jak go nie stracili to jeździli Lublinem. Chyba że mieli ludzi na dwa wozy.

     • Dla ciebie anonimie, to Pan Banaś. Zapamiętaj to sobie. Jego argumenty są jasne i czytelne. A Ty jak masz problem, to do szkoły zawodowej, bo nawet ta podniesie poziom Twojej wypowiedzi. A może nie jeździli bo już taki grat był? Nie wiem, ale biorę taką ewentualność pod uwagę. Twoja wypowiedź jest tan takim samym niskim poziomie, jak wypowiedź “pseudo radcy”. Życzę dobrej nocy, może chociaż przyśni się chwila refleksji i nauki.

     • Wolan otwórz proszę szeroko oczy. Ty też masz problemy ze słuchem i wzrokiem ?
      Skoro w OSP WOLA wszyscy wiedzieli, że ciężki wóz nie spełniał norm bezpieczeństwa to dlaczego naczelnik czy dowódca ma narażać bezpieczenstwo strażaków i uczestników ruchu na niebezpieczeństwo ?
      Zróbmy symulacje żebyś załapał człowieczku taranka.
      Jedzie ( “pędzi” ) Jelcz na akcje wchodzi w zakręt a na zakręcie jedziesz Ty Wolaninie na rowerze lub autem. Kurczę pech chciał, że w tym momencie zbiornik z wodą ” odrywa ” się od ramy pędzącego wozu strażackiego…
      Kurcze Ciebie już z nami tu nie ma a strażacy mają problem wiedząc w jakim stanie technicznym był wóz strażacki. A co robi nasz kochany wójt ??? Przyjedzie służbowym fordem i powie na miejscu zdarzenia, że to nie jego wina a winni są strażacy bo jechali nie sprawnym autem.
      Dlatego strażacy powiedzieli STOP dziadostwu w tej gminie a Tobie Wolaninie nie grozi że na pusty łeb spadnie” beczka ” z wodą hehehe
      Nie oszukujmy się za stan OSP WOLA odpowiada wójt i radni, którzy nie rozumieją problemu. Dopiero jak coś poważnego by się wydarzyło np.: Wolaninowi paliło się mieszkanie a przyjechały lublinek i nie ugasił mieszkania Twojego to może byś zrozumiał problem dwóch dużych osiedli w mojej Woli.
      P.s Wolanin podaj mi adres zamieszkania to wyśle to co napisałem na piśmie do Ciebie, bo prosiłeś o argumenty.

 14. Radca wrzuć na luz pupilu i …
  Koleś siejesz zamęt a tu czarno na białym błędy i zaniedbania twego wodza wójta wypisane…
  Tak radzisz, że ja…j nie masz żeby się podpisać !!! Za Twoje rady i wójta DZIĘKUJEMY !!!
  W 2017 potrzebujemy ludzi z jajami !!!
  I tak na koniec otrząśnij się z zimowego snu, bo skoro strażacy proszą o CIĘŻKI WÓZ to coś w tym jest wielki DORADCCO !!!

  • walka z wiatrakami Wojt kawkuje z mamą prezesa strazy wiec Oni wiedza kiedy bedzie nowe auto ,a reszta niech sie modli zeby pożaru nie było wojt to trzyma do wyborów , Strazacy jak dbali o wojta tak wojt o Nich
   – Co z tymi ciezarówkami ze zwirem ?
   -droga za wiaduktem na stawowej tez do wyborów czakac bedzie to sie tam do wojta przejada ,przynajmiej jest pewne ze bydzie bo urlopu nie biere potym L4 tylko

   • Wszyscy chca wozu i bezpieczenstwa w Gminie ale wojt z tymi radnymi nie widza problemu bo Oni tez jedli w sowa i przyjaciele traktują sie jak nadludzie ! A wy sie tu błotem obrzucacie ,prawda jest taka ze wojt pewnie to auto przepłaci z premedytacja dwa razy i to zlooma a wy dalej bedziecie narzekac a prezes z naczelnikiem na gminie kawa pija z wojtem i sie smieja …………
    – remont strażnicy tez wykonany ktos podpisał sufit spadł (gdzie i kiedy takie rzeczy w całej Polsce nie spotykane )
    -prawie 9tys ludnosci w Woli i brak wozu bojowego z drabina ,gdyż mamy osiedle Wojcie 15 lat urzedowania jednej osoby (niezdązyłes) (gdzie i kiedy takie rzeczy w całej Polsce nie spotykane )
    -remont Ul.Krotkiej skonczony stare płytki ,krawezniki (na fakturach nowe ) Od lokalu Malwa do skrzyzowania Krotkiej ze Szkolną Juz po remoncie nic nie zostało wymienione na chodniku z asfatu trawa rosnie takie remonty robicie ?! Wojcie i drodzy radni z Wola wies Wy sie pod tym podpiujecie (pare srebrników) (gdzie i kiedy takie rzeczy w całej Polsce nie spotykane )ten znak ul .Krotka po remoncie bezceenny widok ,chodnik pozapadany ,stary asfaltowy trawa rosnie !

    • Wola wieś nie ma radnych ,patrzac na ul, Stawową to My nalezymy pod jakis urzad wogole ,od sołtysa po radnych i wojta niech to drzwi scisną ! Koscielne
     200 m dziura na na dziurze to aż 200m ,ile to kosztuje taki niby remont , pewnie tyle co na Ul.Krótkiej niby po remoncie ale i tak fuszerka na maxa ! Nieudaczniki Gminne wsydzie sie ! |
     (niby Radani) po co sie pchaliscie zeby głowę w piasek schować !

    • Po co pomidory jak Beny bez tego wójta przegonił. Rok temu wójt prawie nogę złamał jak uciekał z wolańskich dożynek. Widok bezcenny.

 15. Wiele wcześniejszych komentarzy było nie dodawane. Sztuka pożarów wewnętrznych polega na gaszeniu wodą metodą rozproszonego ognia. Wójt idealnie ujął jak wygląda poprawnie wykonana akcja. Jeśli ktoś chciałby walnąć 5 tyś litrów w bloku to jest idiotą jeśli nie jest to potrzebne. Pierwsza zasada której uczą na kursie OSP. Nie lejemy w wewnętrznym więcej niż potrzeba. Nie wiadomo czemu ludzie atakują poprawną wypowiedź. Ale jak nie wiadomo o co chodzi to wiadomo o co chodzi.

  • Idealna wg. wójta to zalane mieszkania.
   A poza tym te 5 tys. litrów wody to głównie do pożarów zewnętrznych: lasy, trawy, elewacje budynków. Wszystkiego na woli jest dużo takze ciezki wóz jest jak najbardziej wskazany

  • Nie rozproszonego ognia tylko prądu 🙂 a każdy przeszkolony strażak wie co ma robić przy akcji ratowniczo-gasniczej. Wójt chce jak najtańszym kosztem utrzymać OSP i dlatego są takie a nie inne jego wypowiedzi!!!!!!

   • Prawda jest taka że Czyrwik do pożarów lasów i traw chce wysyłać tylko lekkie. Po co więc mu ciężki? Sam zgłaszał że chce na akcję lekkie wozy? Główny kanał z Pszczyny jest nagrywany można sobie odsłuchać co mówili. Więc się pytam skoro do wewnętrznego nie potrzeba tyle wody a do trawy chce lekkie po co mu ciężki wóz ? Żeby szpanować? O to chodzi?

  • Radca ciekawe co byś zrobił gdyby się tobie paliło mieszkanie. Bo jak palił się syf zgromadzony za garażem syna wójta to wystraszony obudził się że Wola nie ma wozu aby to ugasić. Taranowskiego nie potrzebujemy już tu pokazał swoje.

 16. Ćoś nie tak SZANOWNA RADA GMINNY ,tego nie widzi co się dzieje w gminie lub nie chce widzieć.Najlepiej głowy w dół rączki do góry,kasa za sesję na koncie jest.Jestem mieszkańcem gminy i chcę żyć bezpiecznie w tej gminie ,a tu CO !!!!!!. ,,Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Szefa Obrony Cywilnej Gminy” .O co tu chodzi ???? Nigdy wójt o tym nie mówił,zawsze podkreślał że wszystkie kontrole w gminie przechodzą pozytywnie. Mam już swoje latka OJ nie lubię jak Mi się wciska dziecko do brzucha.RADO GMINY OBUDŹ SIĘ !!!!!!!!!!!!!!

 17. A niech oleje później taki radny Przewoźnik buja w obłokach , traktuje ludzi na forum jak gorszy sort a gdy pan Łukasz zadał kilka pytań to nawet nie odpowiedział. Taki z niego radny że nie ma odwagi odpisać.
  Ciekaw jestem co ten radny Przewoźnik zrobił dobrego w temacie OSP WOLA. Podejrzewam że przyjedzie na obchody we wrześniu i będzie chciał darmowa kiełbasę bo “mnie się nalezy”

  • już wiesz gdzie radny ma sprawy? Czy jeszcze naiwnie czekasz. Tyle że za jakiś rok on też będzie czekał na to, co inni będą uważać na temat jego zaangażowania. Taki deal.

 18. Taranowski może naprawi wóz metodą gospodarczą.
  Wszystko w tej gminie jest naprawianie metodą gospodarczą, most drewniany na Wiśle, most na Wiśle kierunek Harmęże, remontowane ulice bez remontu kanalizacji np.: ul. Górnicza, plac zabaw we Frydku,

 19. Super fajnie, ze jest inicjatywa, checi. Jeśli by to dalo jakis skutek to bylby to cud. Ale jestem pewien, ze “wladza” to oleje cieplym moczem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.