Nowe zasady segregacji odpadów – cena bez zmian

4

Od 1kwietnia na terenie gminy  Miedźna dochodzi dodatkowy kosz na, odpady biodegradowalne.
Z początkiem miesiąca  do mieszkańców trafiły  worki o pojemności 40 l, natomiast mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej zostali wyposażeni w kubły o pojemności koloru brązowego, oznaczone napisem „bio”. Jak informuje Urząd Gminy, do worków i pojemników koloru brązowego mieszkańcy mogą wrzucać resztki jedzenia o konsystencji stałej, obierki z owoców i warzyw.

Jednocześnie

na terenie gminy Miedźna obowiązuje bezpłatny odbiór gruzu i odpadów zielonych. Limit w obu przypadkach to 200 kg na nieruchomość danego odpadu w roku. W przypadku przekroczenia limitu odbiór ww. odpadów będzie odpłatny.

 ODPADY ZIELONE – ODBIÓR

Odpady zielone – to odpady komunalne stanowiące części roślin z pielęgnacji m. in. Przydomowych terenów zielonych i ogrodów tj. liście, chwasty, trawa. Odpady zielone są odpadami ulegającymi biodegradacji, czyli rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Odpady zielone powinny być gromadzone w  worku na śmieci o pojemności 120 l z oznaczeniem firmy odbierającej odpady oraz Urzędu Gminy. Worki na odpady można pobrać w Mobilnym PSZOK oraz w Urzędzie Gminy.

Odpady zielone są odbierane od mieszkańców raz w miesiącu spod posesji oraz w Mobilnym PSZOKu. Wykaz Mobilnych PSZOK-ów jest dostępny w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi. Konieczność odbioru odpadów zielonych  z nieruchomości należy zgłosić do Urzędu Gminy na 3 dni przed planowanym terminem wywozu.

W  imieniu mieszkańców bloków takiego zgłoszenia dokonuje Spółdzielnia/Administracja mieszkań. Zgłoszenia należy dokonać na 3 dni przed terminem wywozu.

GRUZ I ODPADY BUDOWLANE:

W celu zapewnienia sobie odbioru odpadów skontaktować się z Zakładem Usług Komunalnych. Numer telefonu: /33/ 842 03 99 lub z Urzędem Gminy.

 Odpady remontowe, które są odbierane bezpłatnie:

 • gruz ceglany
 • gruz betonowy
 • płytki ceramiczne
 • płyty kartonowo gipsowe (BEZ PROFILI ALUMINIOWYCH)

Styropian jest odbierany przy segregacji.

Ondulina, styropian budowlany, papa i wełna mineralna odbierane są poza systemem. Klient może zgłosić do ZUK Sp. z o. o. zapotrzebowanie na usługę odbioru. Wycena indywidualna w zależności od ilości i rodzaju transportu.

4 KOMENTARZE

 1. Według ustawy odbiór odpadów zielonych jest bez nałożonych limitów, więc dlaczego u nas w gminie limit to 200kg ? I pytanie jak to będzie weryfikowane ??

  • Art. 6r ust. 3a ustawy
   3. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

   3a. W uchwale, o której mowa w ust. 3, dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.