Obrady XXXV sesji Rady Gminy Miedźna

53

Zapraszamy na transmisje z obrad XXXV sesji Rady Gminy Miedźna, która odbyła się we wtorek, 28 marca 2017r. o godz. 14:00

Tym razem była to bardzo burzliwa sesja, padały ostre słowa i cytaty z tajemniczych sms-ów. A wszystkiemu winny był projekt uchwały o połączeniu Szkoły Podstawowej nr 1 z Zespołem Szkół w Woli. Cała ta sytuacja niedomówień oraz półprawd doprowadziła do deklaracji o rezygnacji z przewodniczenia komisji oświaty przez radną Małgorzatę Antos, która jak mówi pracowała zbyt długo na swoje dobre imię.

 

Tematem obrad sesji było: „Podejmowanie uchwał”.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Miedźna:

– Otwarcie XXXV sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

– Ustalenie porządku obrad XXXV sesji.

– Przyjęcie protokołu z sesji XXXIV z dnia 14 lutego 2017r.

– Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań  inwestycyjnych w  gminie Miedźna.

– Interpelacje i zapytania radnych.

– Omówienie i podjęcie uchwał:

 • Projekt A/35 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/170/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2017-2021.
 • Projekt B/35 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/171/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2017.
 • Projekt C/35 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźna w 2017 roku.
 • Projekt D/35 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna.
 • Projekt E/35 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miedźna oraz ustalenia kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2017 roku.
 • Projekt F/35 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • Projekt G/35 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Woli.
 • Projekt H/35 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 • Projekt I/35 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli.
 • Projekt J/35 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedźnej.
 • Projekt K/35 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Woli.

– Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

– Wolne wnioski.

– Zamknięcie obrad XXXV sesji.

53 KOMENTARZE

 1. Jak najlepiej wyprodukować poczucie zagrożenia i sprowokować innego człowieka do działania? Podstawy manipulacji zwanej SOCJOTECHNIKĄ:
  a) Dać mu informację, że utraci ważne dla niego dobro.
  b) Obrazić go lub powiedzieć mu, że ktoś to zrobił za jego plecami.
  c) Obrazić jego bliskiego lub wskazać mu kogoś, kto to zrobił.
  d) Poprzeć w rodzącym się gniewie i umacniać go dostarczając mu regularnie paliwa.

  Jak się chroni drugiego człowieka w sytuacji zagrożenia? – wybierz wg ciebie najlepszą odpowiedź:
  a) Uświadomienie zagrożonemu jego stanu i wzbudzenie u niego przerażenia i gniewu.
  b) Podgrzewanie jego silnych emocji i utrzymywanie ich.
  c) Pędzenie z zagrożoną osobą przy boku na starcie.
  d) Użycie zagrożonego jako tarczy.
  d) Obniżenie silnych emocji u osoby zagrożonej i uspokojenie jej.
  e) Odsunięcie osoby zagrożonej od zagrożenia i zmierzenie się z nim samemu.

  To smutne. Staliście się narzędziami w tych rękach, które Was pchały do nie Waszej wojny.

  Co gorsza wmówiono Wam, że zagrożenie stanowisk pracy, to zamach na Was!.

  W czyim interesie Was w to wciągnięto? Powiedziano Wam, że w Waszym?!

  Zagrano na Waszych emocjach, powiedziano Wam, że Was obrażono, obudzono Wasz gniew!

  Byliście chronieni i bronieni czy zostaliście wykorzystani?

  To się nazywa manipulacja. To się nazywa nieuczciwość. To się nazywa nadużycie.

  KTO Wam to zrobił? KTO od Was oczekiwał walki w nie Waszej sprawie? KTO zrobił z Was swoich “żołnierzy” wzbudzając u Was poczucie zagrożenia?

  Wy to wiecie najlepiej. Ale zachowaj Was Boże, aby jeszcze KTOŚ kiedyś chciał Was w ten sposób “bronić” i “chronić”. Zachowaj Boże!

 2. Szanowni Państwo,
  podsumowując sprawę połączenia technikum ze Szkołą Podstawową nr 1 w Woli ostatecznie Rada Gminy podjęła uchwałę, o którą zabiegał Wójt. Uczyniono to mimo stanowiska Komisji Oświaty Rady Gminy Miedźna, która postulowała o wcześniejsze spotkanie z zainteresowanymi środowiskami i próbę wypracowania wspólnego, szerokiego porozumienia. I taki wniosek zapadł jednogłośnie (przy 100% składnie komisji) i przy akceptacji Wójta. Na sesji trzech radnych z tej komisji wycofało się ze swoich wcześniejszych zapatrywań, a Wójt nie poparł stanowiska Komisji, wręcz przeciwnie – wnioskował o odrzucenie stanowiska i nie dokonywanie zmian w porządku głosowań. Co takiego się stało? Odpowiedzi na to pytanie będzie tyle ilu czytających.
  Co bardzo ważne, na tej samej sesji ujawniona została propozycja Starosty Pszczyńskiego, który był zainteresowany przejęciem technikum, z całym „dobrodziejstwem inwentarza”. Oznacza to, że uczniowie, ich rodzice jak i nauczyciele mogli mieć w tym wypadku pełne gwarancje kontynuacji nauki na nieodczuwalnych (lub znikomo odczuwalnych) warunkach organizacyjnych. Wójt naszej gminy wpierw zaprzeczył tej propozycji, a “przyciśnięty” podparł się brakiem pism w tej sprawie. Bardzo dziwnym jest dla mnie fakt, iż niektórzy Radni nie podjęli tematu, nie kontynuowali wątku. Nawet Ci, którzy w oparciu o audyt oświaty zadawali sobie pytanie, czy jest sens utrzymywania technikum?

  Jak słyszeliśmy Wójtowi i Radnym znany był doskonale audyt, który wskazał opisywane technikum, jako placówkę dyskusyjną odnośnie sensu jej dalszego prowadzenia. Mimo ogromnej szansy na zabezpieczenie uczniów i nauczycieli tej szkoły i możliwym porozumieniem ze Starostą technikum, w atmosferze eskalacji konfliktu, autorytarnie i z pominięciem zalecanych dalszych rozmów ma być włączane do nowo tworzonego zespołu szkół. Po co? Proszę obserwować dalej wydarzenia w tej sprawie a sądzę, że wiele wyjaśni się niebawem. Na marginesie nie jest żadną tajemnicą fakt, że aby na poziomie tego rodzaju porozumień dochodziło do wymiany pism, to zwykle zależne jest to od efektów wcześniejszych rozmów i wypracowanych porozumień.

  Cokolwiek, ktokolwiek chce konfabulować na temat zaangażowania Nowej Energii w tę sprawę nie kierowaliśmy się żadnymi argumentami sondażowymi i przeliczeniowymi na głosy wyborcze. Trzeba być głupcem, żeby nie wiedzieć, że tam gdzie są dwie strony jedna zawsze będzie niezadowolona. Ale zrobiliśmy to, nie żałujemy i drugi raz zrobilibyśmy dokładnie tak samo. Dlaczego? Ponieważ uczciwie, a przede wszystkim odważnie podchodzimy do spraw lokalnych. Poprosiła nas o pomoc strona, która czuła się druzgocząco lekceważona. W tym zresztą stylu Wójt i Rada Gminy sfinalizowali sprawę.

  Co najgorsze, My widzimy duże zagrożenie dla ciągłości technikum w zespole szkół. Uważamy, że to początek końca tej szkoły. Podobne obawy wybrzmiały także jasno na ostatniej sesji ze strony radnych i Wójta. Wbrew sianej wobec nas propagandzie broniliśmy wszystkich uczniów i nauczycieli, nie tylko tych z podstawówki, ponieważ nasza prognoza jest jednoznaczna: technikum nie wytrzyma próby czasu w nowo tworzonym zespole. Nie będąc świadomi możliwości płynących ze strony Starosty postulowaliśmy o zachowanie odrębności, z kredytem zaufania na to, że dyrekcja zadba o rozwój technikum i stworzy inne klasy zawodowe oraz profile kształcenia.
  Dziś na prawdę życzymy uczniom i nauczycielom technikum, abyśmy się pomylili w naszych przewidywaniach. Jednak jeśli za jakiś czas środowisko tej szkoły zechce podnieść larum, będzie nam przykro, ale pozostanie im spojrzenie w lustro i słowa “życie jest konsekwencją wyborów”.

  W kwestii tak modnej ostatnio „fali hejtu”, nad którą radny Przewoźnik ubolewał powiem, że macie efekt Waszej wytężonej pracy Panie Radny. W znacznej większości tracicie łączność z tym, co dolega i czego potrzebują mieszkańcy. Na tę falę zapracowaliście własnym rękami (chociażby brakiem jednoznacznego potępienia wieloletniej „tradycji” urlopów Wójta). Proszę nikomu nie przypisywać Waszych wątpliwych zasług w tym względzie. Ktoś, kto z rozmachem zamyka drzwi trzymając w nich stopę musi wiedzieć, że ją przytrzaśnie. Mnie też nie zawsze odpowiada język i poziom dyskusji. I ja bywam pomawiany, a nawet obrażany, zresztą nie tylko na tym forum przy aplauzie osób związanych z określonym środowiskiem. Wygrałem proces karny i byłem właśnie tutaj przepraszany za opublikowanie także na tym portalu kłamstw na temat powodów mojego odejścia z poprzedniego miejsca pracy jak i bezpodstawnego kwestionowania mojej uczciwości. I mnie to dotyczy, a mimo to nie mam „focha” tylko nadal komunikuję się z ludźmi na wszystkie możliwe sposoby.

  Przy tym jedna uwaga, żeby mówić o zaistnieniu pomówienia należy pamiętać, że każdy ma prawo do oceny i krytyki osób pełniących funkcje publiczne, zadawania im pytań i wyrażania opinii. Po wtóre twierdzenia, których prawdziwości można dowieść nie są pomówieniami. Byłoby idealnie, gdyby wszyscy forumowicze mieli merytoryczne uwagi, a tych proszę zauważyć także nie zabrakło.
  Szanowni Mieszkańcy, konfliktu nie spowodował żaden artykuł na tym portalu. On go jedynie obnażył, a to różnica u podstaw. Nie wywołały go też żadne siły nieczyste ale sam Wójt, co już było uzasadniane. Polecam wysłuchanie ze zrozumieniem wypowiedzi Pani Radnej Antos w jakich warunkach pracowała komisja i jak była realizowana polityka informacyjna. To po prostu kpina.

  Nowa Energia ma poważny i kilkuletni dorobek w walce o prawa mieszkańców do wyrażania ich opinii częściej niż jeden raz na cztery lata. Syndrom wody sodowej wpisany jest w naturę ludzką i bywa, że osoby, które zostają obdarzone zaufaniem potrafią szybko zapominać z jakimi postulatami i obietnicami na ustach maszerowały do wyborów.

  Radzimy też aby przestać się ośmieszać i pseudo bohatersko nadstawiać się do „hejtu”, jak to uczynił Radny Mucha. Należy zacząć szanować każdego mieszkańca w tej gminie. Bo tak się składa, że to do Nowej Energii przychodzą i piszą ludzie w różnych sprawach, często bardzo skomplikowanych i wymagających. Szeregu z nich nawet nie jesteśmy w stanie podejmować przy obecnej konfiguracji i należy je odłożyć na późniejszy termin. Dlaczego to nam są powierzane nadzieje i oczekiwania? Zalecamy autorefleksję.
  Przepraszam za tak długi wpis, ale o sprawach ważnych i skomplikowanych nie można iść na skróty, bo to może wypaczać sens i nie dotykać sedna. Temat zespołu szkół został przesądzony.

  • Może to jakiś głos Panu podpowiada, że pokładają w Panu nadzieje, bo w terenie mówią inaczej i zwyczajnie, mocnym głosem wybrzmiewa, że przestali Panu ufać.

   Wszyscy Ci którzy zmienili zdanie to zdrajcy??????. Natomiast Pańskie bleblanie jest wyjątkową i objawioną prawdą?????. Haha. Ci co nie ze mną to są przeciw mnie, tak to brzmi.

   Skoro zmieniają zdanie, to może zwyczajnie stracili bądź tracą ZAUFANIE do Pana i Pańskiej metodologii działań bądź prezentowania tematów. Oto jest pytanie.

   Może, zwyczajnie nie jest Pan przekonywujący, a może stanowczo za niski jest poziom Pańskiej charyzmy, skoro nie chcą iść za Panem w ogień. Oto kolejne pytanie.

   Jedno jest pewne, ma Pan zdolność łączenia, bo nawet opozycja wobec Wójta tym razem poszła z nim ramie w ramię – widać zrozumieli, że w słusznej sprawie.

   • Albo jesteś z innego świata, albo z innej gminy, a najlepiej zmień środowisko, bo wprowadza cię w błąd. Ja słyszę coś innego.

    • Słyszysz, bo możliwe, że głos wewnętrzny ci podpowiada ?. Takie przypadłości się leczy. Fanatyzm jakiś przez Ciebie przemawia. Zauważ, jeżeli opcja sprzyjająca odwraca się gremialnie, to czym taki stan nazwać można głosem poparcia?.

     Ziomale będący przedstawicielami narodu są nieuczciwi bo poparli społeczeństwo?. Czy uważasz że w władzach gminy i samorządowcy to sami idioci. Jaki masz w tym interes, że tak pleciesz od rzeczy. Nie kupuję takiej moralności. Wszyscy są fałszywi?. Jeden sprawiedliwy i Wszech wiedzący?

     • te gościu nie troluj już, bo juz masz jakis 10 popisów pod róznymi nickami. Zauważył żeś że na sesji akurat opcja wójta się odwróciła czy idiotę udajesz? Dwóch radnych walczyło z nim jak lwy, ale suprajs, to nie były lwy Słoninki he, he. Zjedz snikersa albo gibnij sie po persen gwiazdorku. Jak sie ustawisz farmakologicznie wychyl sie, poczytaj prase a sie dowiesz kto spuscił łomot na sesji. Miny wodza bezcenne! Cena za krzesła wysoka. To będą drogie meble buuuu drogie he,he.

   • Jeśli już nawet moi adwersarze zaczynają martwić się gdzie wg nich tracę a gdzie mam szukać zysków, to radość moja jest coraz większa. Dziękuję za tyle troski i trudu w komentowaniu i analizowaniu mojej sytuacji. Im więcej tego szamotania, tym bardziej czuję się spokojny i nabieram pewności co do skuteczności i celności. Naiwne zabiegi wiadomego środowiska w pokrętnym odwracaniu od siebie uwagi przekonuje mnie, jak jestem dla niego cenny i ważny. To wręcz zaszczyt być po Waszej drugiej stronie, a do tego niezła przygoda 😉

 3. Powie tu może ktoś dlaczego Zespół Szkolno Przedszkolny w Woli nie protestuje? Tam zamiast trzech dyrektorów będzie jeden i mam nadzieję że jeden zastępca. Podobnie w Miedźnej, to co się dzieje w Woli? Po co te emocje? Dlaczego nie przekazano technikum Staroście? Nie chciał? A może trzeba go było zapytać na piśmie, a nie czekać na pismo Starosty? Czy komisja oświaty nie dostała polecenia? Jak taki poziom wysoki prezentują nauczyciele to i starosta ich zatrudni, a LO Starosta też nie chce? Pracownia gastronomiczna w ZS?-to Starosta ją chętnie wynajmie i tak szkoła zarobi (uczniowie się pogryźli i tak taż może być dalej). Wszędzie szkolnictwo ponadpodstawowe jest zadaniem starosty, a u nas nie my mamy dwie takie szkoły – starosta się cieszy że ma taką bogatą gminę a jemu kasa zostaje w powiecie. Co to wszystko znaczy? Wszyscy mają oszczędzać, to niech oszczędzają naprawdę wszyscy. Jak to są takie świetne szkoły to starosta ich przecież nie zlikwiduje. A tu jeden przypadek zgrzytu…

  • Wszyscy wiemy że Starosta wziąłby Technikum ale gwarancji pracy nie będzie miała dyrekcja i kilku nauczycieli.
   Wójt w białych rękawiczkach chce zakończyć swoje urzędowanie w 2018 roku a później problem będą mieli inni którzy do władzy dojdą. Ktoś już tu dobrze napisał o nauczycielach którzy patrza krótko przed siebie.
   Drodzy pracę macie jeszcze pewnie na dwa lata a później zostanie dla was podstawowka a dla innych wywalni na bruk zosaniecie.
   Nie lepiej już teraz połączyć się ze Starostą ? Co z was za ludzie po studiach jesteście ?

 4. Jestem pod ogromnym wrażeniem wypowiedzi Pani Radnej Antos, szkoda tylko, że nie wszyscy słuchali w skupieniu.
  Drodzy Radni gościliście na tej sesji młodzież i niektórzy chyba zapomnieli o bardzo ważnej rzeczy a mianowicie o tym, że przykład idzie z góry i jak ktoś mówi to się go powinno w skupieniu wysłuchać co ktoś ma do powiedzenia bo od tego zależeć powinna Wasza decyzja. A widać i słychać było ciągle rozmowy i śmianie się, tym bardziej mnie razi takie zachowanie bo zdarzyło się podczas sesji dotyczącej młodzieży szkolnej. Mnie nauczyciele uczyli, że jak ktoś mówi to się mu nie przeszkadza bo to wyraz braku szacunku dla tej osoby. Widać chodziliśmy do innej szkoły.
  Drogi Wójcie a jednak była rozmowa na temat przejęcia przez powiat tego technikum. Nieładnie. To chyba nie jest tak, że jak pisma nie ma to sprawy też nie? Nawiasem mówiąc wystarczyło sklecić te parę zdań i oszczędności byłyby dla gminy dużo większe niż te “ucinając” 1 etat. Poza tym byłaby szansa dla tej szkoły a nauczycieli mamy bardzo dobrych tak więc z pewnością długo cieszyliby się pracą a tak.. raz mówią o utrzymaniu technikum raz o wygaszaniu. To jak jest naprawdę?
  Droga Młodzieży mam nadzieje, że dotrwacie do matury w tej szkole. Wójt stwierdził, że dla Was egzaminy zawodowe są najważniejsze a co z maturą? Nie ma wśród Was osób chcących studiować albo poprostu mieć maturę żeby sobie dalszej drogi edukacji nie zamykać? Z całym szacunkiem dla nauczycieli ale ja nie chciałabym aby tuż przed maturą np. pod nieobecność nauczyciela technikum (czasem zdarzają się dłuższe absencje) z doskoku uczył mnie nauczyciel podstawówki. Poprostu mają inny zakres i program, który realizują na co dzień i pomimo pewnie dużych starań takiego nauczyciela może przynieść takie zastępstwo opłakane skutki bo przecież wiemy, że obecne matury rządzą się swoimi prawami np. szukanie słowa klucz itp. Droga Młodzieży mieliście szansę być odrębną szkołą z korzyścią dla Was i dzieci z podstawówki. Niestety przepadło.

 5. Nie widać na sesji żadnej radnej powiatowej, obie pracują w oświacie. Mają w sprawie ZS w Woli jakieś zdanie? Może nie chcą się identyfikować z tym konfliktem? Nie o dzieci, nie o młodzież i nie o szkołę w nim idzie to o co może ktoś w końcu napisze? O oszczędności?

 6. Jestem z Pani dumny głowa do góry Pani Antos ,reszta zasługuje na wiadro pomyj a Lany poniedziałek niebawem !

  Pani Radna wszem i wobec obecnego wojta udowodnila Mu że nie mowi całej prawdy Starosta jednak chcial przejąć technikum wojt niechcial bo miał w tym interes! Prosze zobaczyc reakcje bezcenną Wojta jak pani Antos powiedziała ze zapytała starosty o próbe przejecia Technikum jak kreci nogami Boguś! A pozniej tylko stwierdził ze zadnej pisemnej tresci nie było wiec zauważcie radni w jakim bagnie stoicie jedna “Radna Stawiła czoła Wojtowi a Wy Ją napiętnowaliscie ,wojt mowi co chce chodzi tylko o posade zony a tlumaczenia ze dzieci sie wykorzystuje do interesów prywaty to można wyliczać jakies biegi cicho organizowane obok leśniczowki zapraszani wybrani ,rozdawnie nagród swoim .I pan Przewodniczący namawia panią zeby nie rezygnowac bo gdzie znajda takich co wszystko podpiszą i cicho siedzą jak myszy !

  • Popieram, słowo ważniejsze niż układy, ale obiektywnie po obejrzeniu relacji tez Pan Starzec w tym przypadku zasługuje na duży plus. Reszta widać ma za nic zdanie mieszkańców, i poniekąd kolegów Radnych. Szkoda ze właśnie ci nowi się sprzedali i to nie pierwszy raz.

 7. Gdyby wójt był dobrym gospodarzem to technikum , które ma mało uczniów przekazałby pod skrzydła Starostwa i w ten sposób byłyby oszczędności dla naszej gminy.
  Technikum miałoby szansę przetrwać kolejne lata, itp.:
  Z drugiej strony wójt zabezpieczył dyrekcji i nauczycielom na jak na razie dwa lata pracę a później przegra wybory i pewnie z punktu ekonomicznego technikum pójdzie do likwidacji. I w ten sposób polska inteligencja została wykiwana a mógł już Wami zaopiekować się Starosta.
  Polska inteligencja patrzy pod nogi, boi się zmian dlatego mamy to co mamy czyli prywata w szkole kosztem dzieci i tyle. Nawet na sesji wyszło o co chodzi tak naprawdę nagranie widziałem i żenada wojcie.

  • To, że mogła iść to jedno, ale czy polityka wyprzedaży jest rozsądna. Wyprzedaż, sprzedaż, pozbywanie się dóbr (jest nim ta szkoła bez wątpienia) jakoś źle mi się kojarzy. Przekażmy jeszcze inne dobra, po co one komu. Przecież to wrzody wg Ciebie. A jak przekażą, a Starostwo zlikwiduje np. to co wówczas ???? Może o to chodziło w tym całym zamieszaniu, ciekawe kto miał interes (chociażby polityczny) w tym, żeby tak ochoczo technikum przekazać na Starostwo. Komuś chyba tylko zależało żeby utrzeć nosa Wójtowi, bo jego żona jest v-ce, ale w konsekwencji sam się obsmarkał i ośmieszył na wieki wieków Amen.

   ….. to że zabezpieczył to ma być zarzut ?????? Prognosto idź się lecz. To dobrze, że zabezpieczył. Zabezpieczył płynne i spokojne przejście przez reformę. Zapewnił na ten moment spokój społeczny. Na dalsze zmiany ma 2 lata. Społeczność na pewno nie będzie mu okoniem stała w tej kwestii, bo to też jej interes. W tej konkretnej sprawie nie mogło się lepiej stać. Dwa lata to szmat czasu, można nie jedną górę przenieść.

   Ty zaś przedmówco jesteś z gatunku sprzedających problemy, bo sam ze sobą pewnie sobie nie radzisz. No chyba, że jesteś osobą, która może mieć jakiś interes z zasianego fermentu, a……to inna sprawa.

 8. co do końcowej wypowiedzi radnego gdzie mówi że cała ta haja wyszła przez portal i artukuł na tym portalu (“nad ktorym nie mają kontroli”) to ja się chciałbym zapytać: to się już kompletnie w d…. poprzewracało ?
  To się jeszcze kontrola marzy ? Człowieku takich spraw w gminie było i jest mnóstwo, transparentność decyzji leży, zarządzanie słabe a ty się oburzasz że ktoś napisał artykuł ? A co nie był rzeczowy ten artykuł ? Kłamstwa w nim były ?

  Wy takich artukułów potrzebujecie nonstop (gmina, radni) w każdej możliwej sprawie. A “hejt” o którym wspominasz to przecież wynik tylko i wyłącznie złego przeprowadzenia tego procesu, w zakresie informacji itp. Więc do kogo te pretensje ?

  • Dzieki Bogu nie maja kontrololi bo jak widac maja nad gminnymi sprawami to ta gmina jak sie to czyta to jakas komedia gmina mlekiem i miodem oplywa wojt to kowal samych sukcesow. Szkoda tylko ze zapominacie o tym co niewygodnne acha i krytyka to nie hejt dla was stalo siepopularne slowo hejt ktorego znaczenia widac nawet ne znacie. Jak jet wpis pozytywny to superkrytyka to juz hejt. Puk puk koniec snu obudzcie sie!!!

  • Pewne oderwanie portalu od rzeczywistości da się zauważyć. Ileż tu komentarzy, ilu użytkowników odważnie deklarujących swe poglądy… tylko dlaczego nie ma ich w realu, okazje wszak w przedmiotowej sprawie były i w poniedziałek i we wtorek i w piątek.

   • Dlaczego nie upubliczniają się mieszkańcy wyrażający tu swoje zdanie? Ano niestety publiczne wyrażenie swej opinii niesie za sobą wiele konsekwencji ze strony osoby krytykowanej, panuje zasada postawił się to ud..y go publicznie wtedy inni zamkną ryje. A wachlarz jest wielki od publicznych określeń typu patologia, durnie, idioci po telefony do znajomych czy kontrahentów. Przykład żywcem z mego podwórka po ostrej wyminie zdań z wójtem na jednym z zebrań pojawiły się telefony do mych kontrahentów którzy dali mi referencje umieszczone na www. Określenie ze firma nierzetelna nie wywiązuje się zobowiązań wobec gminy (mi o iż takich nie było) i ze najlepiej by było jak by referencje zostały wycofane bo szkodzi to wizerunkowi ( cóż za troska) właśnie firmie kontrahenta. I raczej już nie powinni z nami współpracować. Pech chciał ze firma ma inne zdanie w tym temacie a wszystkie rozmowy są rejestrowane . I teraz dalej się dziwicie dlaczego ludzie się boja ? Boja bosa zastraszani a pracownicy instytucji samorządowych na stanowiskach kierowniczych są po prostu mściwi. A ten młody radny by chciał żeby wszyscy na wolanch się podpisywali, pewnie po to żeby postawić do pionu od razu takiego delikwenta .

    • Drogi formułowiczu piszesz o wojcie ? Nie trzeba się go bać. Jest już kilka osób co prostuje mu życie i robią to skutecznie.
     W zasadzie czas wójta już się skończył, to co teraz wyprawia to pokazuje jakim jest prawdziwym człowiekiem.

    • To o Pan/Pani pisze powyżej to czyny karalne, zatem jak są dowody w postaci rozmów rejestrowanych to czekamy na zgłoszenie do prokuratury – karany nie może pełnić funkcji wójta – zatem czekamy

  • Jaka rada taka władza, dobrze że ten portal jest bo widać kogo “ciemny lud” wybrał. Może nareszcie lud dozna olśnienia i w natężanych wyborach radę wybierze taką z której będzie zadowolony.

  • w pewniej restauracjii byli obrazeni ze ich podsłuchuja a pan radny sie ze zloscil ze portal napisał!

   Portal niech przemysli kwestię wysłania kwiatów radnemu w ramach przeprosin bo szkoda Pana …….

 9. Przepraszam ale to czysta głupota pisać że uczniowie są tam osobno zawsze się przenikali a Pani Antos z całym szacunkiem ale coś chyba nie tak z Jej zachowaniem niby Radna niby nauczyciel tu się podchlebić tam przylizać niech się Pani określi!!!

  • Wybiorą jak przekona ich, że każdy inny nie będzie tak doskonały jak on na tym stanowisku i na pewno ograniczy zatrudnienie w oświacie-tego załoga boi się najbardziej. Gdzie znajdzie wtedy zatrudnienie? Nie ważne czy to prawda czy nie, niepokój zasiać i odebrać poczucie bezpieczeństwa nie jest trudno, a metoda sprawdzona na wszystkich płaszczyznach życia.

 10. Mega poważny temat, a wpisów jak na lekarstwo. Jeżeli się pojawiają, to głównie pisze “elektorat” NE. To jakaś paranoja. Przeciwna strona w odniesieniu do proponowanych koncepcji w zasadzie w ogóle się nie wypowiada. Świadczy to z dużym prawdopodobieństwem o niskim poziomie zaufania do medium. Można odnieść takie wrażenie. Czy tak jest, niech każdy się wypowie za siebie.

  Jeżeli zaś chodzi o wątek szkoły, to Wójt co by nie mówić, to zachował się w sposób iście dyplomatyczny, po co strzelać z armaty, skoro wystarczyło lekko z łuku pyknąć (chapeau bas). Są tacy co z pewnością to wiedzą i nie jest im do śmiechu. Plotą dyrdymały żeby jakoś wyjść z twarzą. Nie wyszli-100%.

  Widać gołym okiem, że 2 “podmioty” się przenikają, mocno wspierają. (rzecz jasna w tej sprawie nie dotyczy to Wójta) Ludzie czują to, dlatego zaangażowanie w aktywność kiepskie. Poczytność, może spora, ale jej nie widać. Aktywność jest, ale społeczna, ludzie ze sobą rozmawiają. Ktoś stracił zaufanie, naprawdę wielu przestało wierzyć. Cóż z mozolnego budowania, skoro buduje się byle jak, często zapominając dodać, a to wody, a to spoiwa. Zapomina się, że to jest ŚLĄSK-ŚLĄZACY, tutaj ludzie są hermetyczni, ale uczciwi. Jak ufają, to ufają. Jak ich ktoś w….i to mo pozamiatane.

  • Siła razy gwałt to według Ciebie dyplomacja? Niski poziom zaufania? A nie arogancja? Ślązacy na krótkim pasku od nastu lat i jeszcze się nie dowiedzieli, komu ufać nie można? Hm… czym ty się najarałeś? Jakiś ksenofobiczny i ciasny mentalnie ten Twój występ.

 11. Jednak Łukasz B. miał rację w temacie wójta i spraw gminnych.
  Od dłuższego czasu wychodzą na światło dzienne kretactwa w naszej gminie.
  Nawet radni zaczęli się stawiać, bo wiedzą, że to koniec wójta naszej gminy.

 12. Jak można było podjąć tak ważną decyzję bez spotkania z rodzicami podstawówki?! Mam wrażenie, że władza zapomniała przez kogo została wybrana. Każda strona powinna być wysłuchana a dopiero potem powinno podejmować się decyzję!

  • Jak można założyć, że ważne społecznie sprawy mogą się dziać z pominięciem głosów z technikum ????????

   • Kogo pytasz? Ja wyraźnie napisałem, że każda strona powinna być wysłuchana. Wójt PRZED PODJĘCIEM UCHWAŁY powinien zorganizować spotkanie w tej sprawie i wysłuchać jak i rodziców technikum tak i podstawówki!

 13. A wojtowa nie ma za grosz honoru ? Dzieciaki do swoich zagrywek stołkowych wkrecacie ?
  Nie jest pani głupiogłupio ? przecież na sesji wyszło o co tak naprawdę walczycie.

 14. Ładnie wojcie klamiecie swoich wyborców.
  Co to za tekst ze najpierw pisze się pismo a później rozmawia.
  Idź Pan odpocznij przemęczenie narasta.
  Inżynierem eksperci od chodników kopalnianych najpierw się rozmawia a później podpisuje umowy przejęcia technikum przez powiat.
  Starosta ma pewnie ubaw z pana żeś nie kumaty.

 15. No w życiu bym nie powiedziała, że ktoś może tak uczciwie i odważnie postawić sprawy w tej radzie. Może Pani ciężko Pani Antos, a i Panu Starcowi może nie być do śmiechu, ale dla mnie jesteście po tej nierównej walce twardzielami. Jednak coś się łamie w tej gminie, coś się łamie. Dobrze, że nie dajecie swoich twarzy do tej dobrej zmiany wójta. A ten farbowany lis co z Panem Słoninką na jednych kartkach się promował chyba się zapomniało jak się nazywał komitet wyborczy, po którym się wdrapał do rady. Ech życie jednak zaskakuje, zaskakuje…

  • Szkoda, że dopiero teraz się Pani Radna obudziła, bo do tej pory była takim samym poplecznikiem wójta jak inni. Pewnie się zorientowała, że w końcu wójt traci szanse na kolejną kadencję i że jeśli dalej będzie popierać każdą jego decyzję, to ludzie jej też na kolejną kadencję nie wybiorą 😀

   Szkoda, Pani Antos, że dopiero teraz, szkoda…

   • p.Małgosiu jest pani inteligentna nieraz o tym pani mówiła ,ale tyle czasu musiało upłynąć aby pani pewne rzeczy zrozumiała.Szkoda że tak puzno ,ale lepiej puzno niż wcale, myślę że wyciągnie pani wnioski ,uczymy się na błędach. A jeżeli chodzi o decyzję którą podjęli radni , To pani miała pani rację . Wielka porażka że do tego została wmieszana młodzież szkolna .Reforma dotyczy gimnazjum.

   • Racja. Otóż to! Wybory za rok, zacznie się umywanie rąk. Pani Radna jako pierwsza udaje, że się budzi! Tylko tyle!

 16. No i wychodza te polprawdy wojta. Ja osobiscie jestem po stronie p.Antos pan juz kiedys mowil o asfaltowni – a powstanie tam firma zwiazana z przemyslem drogowym tak teraz powit nie chcial przejac szkoly – zapomnial pan dodac nie chcial na papierze bo nie bylo po co jak na zapytanie ustne pan odmowil. Na tak utrata kontroli nad szkola wiazala sie z utrata stanowisk kierowniczych …

 17. Przewodniczący samorządu uczniowskiego ogromne brawa za odwagę! Nie czytałeś z kartki a to się naprawdę ceni bo mówiłeś od siebie. Brawo!

  • Patrz, a naczelnik bez kartek się nie rusza hue hue hue! Na poważnie, przewodniczącemu osobiście powiedziałbym trzy słowa do słuchu ale młody jest, może jeszcze zrozumie kto nim zagrał i po co. Zwłaszcza po tym, jak wyszło szydło z worka, że likwidacja technikum jest wielce prawdopodobna a prawdziwa szansa poooszła w …

  • Uczeń technikum w Woli, a rozsądny, oczytany, elokwentny przecież to niemożliwe. Na pewno wszystko to wina niskiego poziomu nauczania. Natomiast tak serio, GOŚCIU idź tą drogą, jesteś dobry.

   • Przecież w tej szkole nic nie osiągnie…. A tak poważnie to zgodzę się z Tobą. Niby młody, a potrafił odezwać się publicznie i to przed mediami. Tyle rodziców tutaj hejcilo, a w piątek ani jeden nie poruszył tematu. Coś mi się wydaje, że to była prowokacją pod różnymi nazwami, przez jedną osobę.. Ogólnie to szacun ziomek 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.