Prezentacja S1 w Oświęcimiu

1

W przyszłym tygodniu odbędzie się prezentacja multimedialna w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S-1 od Węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do Węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej. Spotkanie z mieszkańcami Oświęcimia i wszystkimi zainteresowanymi tą inwestycją rozpocznie się 11 września o godz. 16.15 w auli św. Wawrzyńca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach

Wykonawca: Biuro Projektowe KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne  Sp. z o.o.

 

S-1 Kosztowy – Bielsko-Biała (węzeł „Suchy Potok”

Stan przygotowania:

Na skutek konieczności modyfikacji wariantu VI w rejonie Obszaru Natura 2000 „Stawy w Brzeszczach”, a także w związku z dezaktualizacją inwentaryzacji środowiskowej wykonywanej na wcześniejszych etapach, GDDKiA podjęła decyzję o ponownym przeanalizowaniu poszczególnych przebiegów trasy, będącym niejako aktualizacją i modyfikacją dotychczas wykonanych opracowań projektowych.

W związku z powyższym w dniu 28.10.2011 r., została zawarta umowa z biurem projektowym na opracowanie „Studium techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe oraz Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S-1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej” z terminem wykonania na dzień 28.12.2012 r.

Wykorzystując dotychczasowe czteroletnie doświadczenia związane z ustaleniem przebiegu drogi ekspresowej S-1 na przedmiotowym odcinku oraz trudności z tym związane, Oddział w Katowicach w ramach w/w zamówienia na niektórych fragmentach dotychczasowych przebiegów trasy nie będzie dokonywał ponownej oceny, skoro już dzisiaj wiadomo, że realizacja w tych miejscach nie jest możliwa np.: w rejonie byłego obozu Auschwitz – Birkenau, gdzie fragment wspólnego przebiegu wariantów trasy I, II, III i IV został zakwestionowany przez międzynarodowych ekspertów UNESCO, czy też w miejscu, gdzie warianty I i II „przecinają” obszar Natura 2000 „Stawy w Brzeszczach” na znacznej jego długości rozdzielając dwa duże kompleksy stawów i powodując brak integralności tego obszaru.

Tak więc przedmiotem w/w analizy będą tylko wybrane warianty trasy o nowych nazwach:

  • Wariant A – kompilacja dotychczasowych wariantów (patrząc od północy): I, II, V, I;
  • Wariant B – kompilacja dotychczasowych wariantów (patrząc od północy): I, II, V, VI, IV, I;
  • Wariant C – kompilacja dotychczasowych wariantów (patrząc od północy) oraz nowoprojektowanego przebiegu na długości ok. 6 km: I, II, V, VI, VI b, IV, I;
  • Wariant D – kompilacja dotychczasowych wariantów (patrząc od północy):  I, II, V, VI, III, I, I a, I.

W ramach w/w umowy przewiduje się przeprowadzenie ponownych konsultacji społecznych we wszystkich gminach, przez które przebiegają poszczególne warianty trasy.

 

Założone parametry drogi:

– długość drogi ekspresowej S-1 około 38-40 km w zależności od wariantu

– długość obwodnicy Oświęcimia od 5,2 do 9,5 km w zależności od wariantu

– długość obwodnicy Bierunia około 4,1 km

– 7 węzłów drogowych

Dla wszystkich wariantów przebiegu projektowanego odcinka S-1 przyjęto:

– kategoria drogi: S

– obciążenie: 115 kN/oś

– typ przekroju normalnego: dwujezdniowa z rezerwą pod 3 pas ruchu

– szerokość pasa ruchu: 3,5 m

– szerokość pasa dzielącego: 12 m z opaskami 2 x 0,5 m

– szerokość pasa awaryjnego: 2,5 m

– szerokość pobocza gruntowego: 1,25 m

Dla wszystkich wariantów projektowanego odcinka obwodnicy Oświęcimia przyjęto:

– kategoria drogi: GP

– obciążenie: 115 kN/oś

– typ przekroju normalnego: dwujezdniowa

– szerokość pasa ruchu: 3,5 m

Projektowaną trasę obwodnicy Bierunia zaprojektowano jako drogę o dwóch przekrojach:

– parametry techniczne drogi o przekroju dwujezdniowym: droga klasy GP z pasem ruchu szerokości 3,5 m

– parametry techniczne drogi o przekroju jednojezdniowym: droga klasy Z z 3,5 m pasem ruchu.

źródłó gddkia.gov.pl

oswiecimonline.pl

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.