Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

0

Informujemy, że na terenie Gminy Miedźna działa Punkt Konsultacyjny, który mieści się
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli
ul. Poprzeczna 1 (1. piętro, p. 16) czynny w każdy wtorek i piątek w godzinach: 14.30-17:30.

Działalność Punktu:
W Punkcie prowadzone jest pośrednictwo, wsparcie i pomoc dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkomanii, przemocy w rodzinie oraz programu socjoterapeutycznego dla młodzieży.
Po pomoc i wsparcie może zgłosić się każdy mieszkaniec Gminy Miedźna.
Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie.

Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest motywowanie zarówno osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie na leczenie, udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc systemowej pomocy dla rodzin, propagowanie zdrowego stylu życia.

Porady prawne:
W Punkcie Konsultacyjnym udzielane są bezpłatne porady prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dla ofiar przemocy domowej oraz członków rodzin osób uzależnionych.
Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel. 32 449 13 36 (w godz. pracy Punktu)


Przewodniczący GKRPA