W niedzielę II tura wyborów – Jak oddać ważny głos

0

W najbliższą niedzielę odbędzie się II tura wyborów samorządowych. W gminie Miedźna wyboru będziemy dokonywać pomiędzy Janem Słoninką a Bogdanem Taranowskim

Głosy będzie można oddawać w godz. od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach, w których odbyło się głosowanie 21 października.

Na karcie do głosowania znajdować się będą nazwiska dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

Głos można oddać tylko na jednego kandydata poprzez postawienie znaku ,,X” przy jego nazwisku.


 

Jeśli postawisz znak ,,X” przy obu kandydatach lub przy żadnym z nich, głos będzie nieważny. Nie dopuszcza się również zakreślania nazwiska kandydata w okrąg czy stawiania “ptaszków”. Zasadą jest iż muszą to być DWIE przecinające się linie .

Nie zapomnijmy o zabraniu dokumentu tożsamości.